Rösträtt i ideella föreningar

2019-03-14 i Föreningar
FRÅGA
Har "ej medlemmar" som kommit till den ideella föreningens informationsmöte om tex planer i trakten, rösträtt i frågan?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Ideella föreningar regleras inte direkt av någon lag utan ofta har en förening egna stadgar där regler om förfarandet såsom rösträtt regleras. Ibland kan man även ta ledning från lagen om ekonomiska föreningar och tolka vissa bestämmelser analogt (alltså även tillämpa principerna från bestämmelser för ekonomiska föreningar på ideella föreningar), men det är inget måste. Du borde alltså först kontrollera vad som står i föreningens stadgar och troligtvis är det endast medlemmar (som erlagt medlemsavgift innan ett visst datum) som får delta i någon röstning, även kan ej betalande medlemmar uteslutas om så är föreskrivet. Det beror på vilken slags förening det är fråga om men troligtvis krävs något slags medlemskap för rösträtt.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (359)
2019-08-20 Vilka krav kan uppställas i stadgan i en ideell förening?
2019-07-23 Beslut i ideell förening
2019-07-21 Regler kring årsredovisning i samfällighetsförening
2019-07-09 Väcka talan mot föreningsstämmobeslut

Alla besvarade frågor (72172)