Rösträtt i ideella föreningar

Medlemmar i ett jaktlag(ideell förening) har de rösträtt även fast de INTE erlagt medlemsavgift?

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktat oss!

Först och främst så vill jag påpeka att det inte finns någon lag som reglerar ideella föreningar. Det är däremot brukligt att en förening har regler om rösträtt i sina stadgar. I första hand bör du alltså kontrollera vad som står där. Många föreningar har bestämmelser om att rösträtt endast får utövas om medlemsavgiften betalats innan ett visst datum eller innan föreningsstämman. Föreningar kan ofta, på olika villkor, utesluta medlemmar som inte betalar sin medlemsavgift.

Det går, i brist på en särskild lag för ideella föreningar, att ta ledning från närliggande lagar, exempelvis 7 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar (1987:667), FL. Av den bestämmelsen framgår att varje medlem har en röst, vilket gäller om inget annat föreskrivs i stadgarna.

Det normala är alltså att man måste ha betalt medlemsavgiften för att kunna rösta på årsmötet/föreningsstämman. Med ledning av 7 kap. 1 § FL borde det dock krävas att stadgarna innehåller en regel om detta, annars har en medlem som inte betalat sin avgift trots allt rösträtt.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000