Rösträtt i brf vid ägaridentitet

2021-03-25 i Föreningar
FRÅGA
Rösträtt i en äkta bostadsrättsförening.Vi bor i en Brf i en lägenhet. Vi har 1 röst. Vissa familjer har 2 lägenheter. Betyder det att de då har 2 röster? Ibland äger maken den ena och frun den andra. Betyder det att de då kan ha var sin röst? Om makarna t ex är skilda, men bor i samma hus, ser jag det som naturligt att de då har var sin röst. Men om man är gift och äger 2 lägenheter, bör det inte då betraktas att man ändå bara har 1 röst?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem som har rösträtt i en bostadsrättsföreningen regleras dels i bostadsrättslagen (BRL) och lagen om ekonomiska föreningar (LEF), dels (i vissa fall) i föreningens stadgar.

Huvudregeln, som stadgas i LEF och BrL, är en röst per medlem, men maximalt en röst per lägenhet (6 kap 3 § LEF och 9 kap 14 § BRL). Detta innebär att om en person äger två bostadsrätter, får han eller hon endast rösta en gång. Däremot ger lagtexten ger inget uttryckligt svar på huruvida två personer som samäger två bostadsrätter (s.k. ägaridentitet) ska få en eller två röster. Den allmänna uppfattningen verkar dock vara att att de endast får en röst.

Det bör dock noteras att det i föreningens stadgar kan innehålla andra eller mer detaljerade regler. Om så är fallet, ska dessa regler tillämpas istället (6 kap 3 § LEF).

Hoppas du är nöjd med ditt svar!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (535)
2021-09-29 Ofullständig fråga
2021-09-27 Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?
2021-09-21 Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
2021-09-14 Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

Alla besvarade frågor (96531)