Röstlängd i samfällighetsföreningar

2019-06-30 i Föreningar
FRÅGA
Min fråga avser den juridiska betydelsen för termen "röstlängd".BAKGRUNDVid en föreningsstämma för en samfällighetsförening har styrelsen upprättat en "röstlängd" som omfattar namnen för de medlemmar som var närvarande vid stämman. En av de närvarande medlemmarna hade ej betalt sin avgift till föreningen och fick därför ej rösta vid stämman. Detta har ej antecknats i den av styrelsen upprättade "röstlängden".MINA FRÅGOR ÄR1. Får en korrekt "röstlängd" vid en föreningsstämma även omfatta namnen för medlemmar, som är närvarande vid stämman, men som ej har erlagt sin avgift till föreningen och därför ej får rösta vid stämman?Om svaret är JA, måste det antecknas i "röstlängden" vilka medlemmar som ej får rösta vid stämman?2. Får en korrekt "röstlängd" vid en föreningsstämma endast omfatta namnen för medlemmar som får rösta vid stämman?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att det i stadgarna för föreningen framgår att en röstlängd skall upprättas i kallelsen till stämman, det framgår alltså inte explicit av lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) att man behöver upprätta en röstlängd.

Av 48 § SFL framgår dock att en medlem som inte har fullföljt sin bidragsskyldighet i rätt tid får del­ta i förhandlingarna men inte utöva rösträtt innan skyldigheten har fullgjorts. Det innebär alltså att en röstlängd kan innehålla även sådana medlemmar som inte fullgjort sin betalningsskyldighet men att de inte har rösträtt vid stämman ändå.

Om du skulle upptäcka att en medlem som inte fullgjort sin bidragsskyldighet exempelvis skulle vara den avgörande rösten för att ett beslut togs eller inte togs kan du med stöd av 53 § SFL klandra beslutet i första hand direkt på stämman och om du upptäcker det i efterhand kan du vända dig till mark- och miljödomstolen.

Hoppas du fått svar på dina frågor, om du har några andra funderingar tveka inte på att skicka in en ny fråga!

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (376)
2019-12-23 Vilken lag gäller rörande protokoll?
2019-12-22 Företag medlem i ideell förening?
2019-12-19 Kan styrelsen i en ideell förening besluta om att byta ut föreningens revisor?
2019-12-03 Medlemsavgift till ideell förening

Alla besvarade frågor (76383)