Röstlängd i samfällighetsföreningar

Min fråga avser den juridiska betydelsen för termen "röstlängd".

BAKGRUND

Vid en föreningsstämma för en samfällighetsförening har styrelsen upprättat en "röstlängd" som omfattar namnen för de medlemmar som var närvarande vid stämman. En av de närvarande medlemmarna hade ej betalt sin avgift till föreningen och fick därför ej rösta vid stämman. Detta har ej antecknats i den av styrelsen upprättade "röstlängden".

MINA FRÅGOR ÄR

1. Får en korrekt "röstlängd" vid en föreningsstämma även omfatta namnen för medlemmar, som är närvarande vid stämman, men som ej har erlagt sin avgift till föreningen och därför ej får rösta vid stämman?

Om svaret är JA, måste det antecknas i "röstlängden" vilka medlemmar som ej får rösta vid stämman?

2. Får en korrekt "röstlängd" vid en föreningsstämma endast omfatta namnen för medlemmar som får rösta vid stämman?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att det i stadgarna för föreningen framgår att en röstlängd skall upprättas i kallelsen till stämman, det framgår alltså inte explicit av lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) att man behöver upprätta en röstlängd.

Av 48 § SFL framgår dock att en medlem som inte har fullföljt sin bidragsskyldighet i rätt tid får del­ta i förhandlingarna men inte utöva rösträtt innan skyldigheten har fullgjorts. Det innebär alltså att en röstlängd kan innehålla även sådana medlemmar som inte fullgjort sin betalningsskyldighet men att de inte har rösträtt vid stämman ändå.

Om du skulle upptäcka att en medlem som inte fullgjort sin bidragsskyldighet exempelvis skulle vara den avgörande rösten för att ett beslut togs eller inte togs kan du med stöd av 53 § SFL klandra beslutet i första hand direkt på stämman och om du upptäcker det i efterhand kan du vända dig till mark- och miljödomstolen.

Hoppas du fått svar på dina frågor, om du har några andra funderingar tveka inte på att skicka in en ny fråga!

Vänliga hälsningar,

Alexander HedblomRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”