Ringa stöld - Ung lagöverträdare

FRÅGA
Hej, förra året (2020) så snatte jag något för under 15 kr och är nu kallad till förhör, affären fick med de på film och jag erkände på plats till polisen som blev tillkallad. Är det troligt att jag kommer få en prick i registret och böter? Var 17 år gammal när jag gjorde det och är fortfarande 17. Är väldigt rädd för att få en prick då jag troligen inte kommer kunna åka på praktik i 3an
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

De regler som är aktuella vid denna fråga är främst Brottsbalken (BRB) samt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL).

I Sverige blir man straffmyndig från och med 15 års åldern (1 kap. 6 § BrB). Detta betyder att man från den åldern kan bli straffad för ett brott. En 17 åring som har begått ett brott kan tilldelas ett straff för brottet. Men det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare.

Det brott som det rör sig om är ringa stöld, så kallad snatteri, där straffet är böter eller fängelse i högst 6 månader (8 kap. 2 § BrB). Att stjäla något för 15 kr i detta fall, är ett väldigt lågt belopp. Det är främst böter vid dessa lindriga fall som kan bli aktuellt, fängelse skulle inte bli aktuellt.

Mest lämpligt är om åklagaren beslutar sig för åtalsunderlåtelse, således att inte åtala (20 kap. 7 § Rättegångsbalken). Det innebär att åklagaren anser att personen ifråga är skyldig för brottet, men att åklagaren inte väljer att väcka åtal av olika skäl. Det gör man ofta om det är mindre allvarliga brott, samt om gärningsmannen är ung.

Det som även kan bli aktuellt är en straffvarning, vilket även innebär att åtal inte väcks (16 § och 22 § LUL). Då får man en straffvarning istället för en påföljd för brottet. Om det beslutas om straffvarning så är det med i belastningsregistret i 3 år.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (700)
2021-05-04 Hur mycket skulle dagsböter för ringa stöld hamna på?
2021-05-02 Kommer jag att utvisas om jag döms för snatteri?
2021-05-01 Missade att scanna varor, kan det utgöra ett brott?
2021-04-29 Kan det utgöra stöld om jag tar något med samtycke?

Alla besvarade frågor (92024)