Ringa stöld - Ung lagöverträdare

Hej, förra året (2020) så snatte jag något för under 15 kr och är nu kallad till förhör, affären fick med de på film och jag erkände på plats till polisen som blev tillkallad. Är det troligt att jag kommer få en prick i registret och böter? Var 17 år gammal när jag gjorde det och är fortfarande 17.

Är väldigt rädd för att få en prick då jag troligen inte kommer kunna åka på praktik i 3an

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

De regler som är aktuella vid denna fråga är främst Brottsbalken (BRB) samt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL).

I Sverige blir man straffmyndig från och med 15 års åldern (1 kap. 6 § BrB). Detta betyder att man från den åldern kan bli straffad för ett brott. En 17 åring som har begått ett brott kan tilldelas ett straff för brottet. Men det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare.

Det brott som det rör sig om är ringa stöld, så kallad snatteri, där straffet är böter eller fängelse i högst 6 månader (8 kap. 2 § BrB). Att stjäla något för 15 kr i detta fall, är ett väldigt lågt belopp. Det är främst böter vid dessa lindriga fall som kan bli aktuellt, fängelse skulle inte bli aktuellt.

Mest lämpligt är om åklagaren beslutar sig för åtalsunderlåtelse, således att inte åtala (20 kap. 7 § Rättegångsbalken). Det innebär att åklagaren anser att personen ifråga är skyldig för brottet, men att åklagaren inte väljer att väcka åtal av olika skäl. Det gör man ofta om det är mindre allvarliga brott, samt om gärningsmannen är ung.

Det som även kan bli aktuellt är en straffvarning, vilket även innebär att åtal inte väcks (16 § och 22 § LUL). Då får man en straffvarning istället för en påföljd för brottet. Om det beslutas om straffvarning så är det med i belastningsregistret i 3 år.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma GuranderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo