Ringa stöld när man inte lämnat affären, men passerat kassorna

Hej, blev tagen utav civil väktare, blev tagen efter kassorna utan larmbågar och var fortfarande inne i affären och allt som allt ä resulterade det till misstänke om ringa stöld. Men kan jag bli dömd då jag inte hade lämnat affären?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finner vi i det 8:e kapitlet av Brottsbalken (BrB).

Stöld och Ringa stöld

Brottet stöld finner vi i 8 kap. 1 § BrB. Där framgår rekvisiten för att brottet ska bli aktuellt. I 8 kap. 2§ BrB finner vi brottet ringa stöld. Bestämmelsen hänvisar tillbaka till 1§ för brottsrekvisiten, dvs. vad som utgör en stöld, och tillägger att det är det tillgripnas värde och andra omständigheter som avgör ifall stölden ska anses som ringa. Gränsdragningen mellan dessa två brott sker alltså dels genom värdet på de stulna föremålen, - vid ca 1000 kr går gränsen – dels tillvägagångssättet för brottet. I det fallet som din fråga berör är det rubriceringen ringa stöld som blir aktuell, men rekvisiten för brottet finner vi i 8 kap. 1§ BrB.

Vid vilken tidpunkt fullbordas brottet?

I 8 kap. 1§ framgår rekvisitet "med uppsåt att tillägna sig det". Det är detta rekvisit som är avgörande för din fråga. För att en person ska kunna dömas för någon form av stöld krävs det att det funnits ett "uppsåt att tillägna sig" föremålet. Det innebär att det ska finnas ett uppsåt att ta föremålet och tillägna sig det på något sätt. Så hur sker bedömningen av om en person hade uppsåt att tillägna sig ett föremål?

Enligt lagkommentarer och praxis krävs det inte en faktisk tillägnelse. Brottet fullbordas redan genom tillgreppet, förutsatt att du då har uppsåt att tillägna dig det tagna. Brottet fullbordas alltså på ett tidigt stadium.

Det är även fullt möjligt att ha tillägnelseuppsåt trots att tillägnelse i praktiken inte kan äga rum. Exempelvis kan en tjuv under tillgreppet vara så väl bevakad, att det är praktiskt taget uteslutet att han ska undkomma. Gärningsmannen behöver inte heller ha förmåga att tillägna sig det tagna. Det saknar också betydelse om gärningsmannen efter tillgreppet upptäcker att han har tagit något annat än han avsåg och därför kastar bort saken.

Vad är bedömningen i ditt fall?

I din situation uppstår en misstanke om ringa stöld eftersom du anses ha passerat kassorna utan att betala, och därmed visat en avsikt att tillägna dig föremålen. Att du inte hunnit lämnat butiken har tyvärr ingen betydelse. Du kan således bli dömd för brottet. Jag kan dock inte uttala mig om du kommer bli dömd för brottet. I den frågan gör domstolen en bedömning av alla omständigheter i ditt fall och bestämmer därefter en påföljd.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentatorsfältet så återkommer jag.Ha det bra!

Vänligen,

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”