rimligt straff för ringa stöld?

Hej, Jag har fått ett straffföreläggande med 40 á 300 kr = 12000 kr för att jag tog en kassa med mat från coop utan att betala hela summan (circa 350 kr). Jag stoppades av en vakt, blev utfrågad av polisen, och sedan betalade resterande summan.

I straffföreläggandet stå det "gärning med uppsåt att själa".

Enligt mig så är inte fallet.

Jag försökta att förklara för polisen att jag blev väldigt stressad. Först handlade jag som vanligt och sedan gick till kassan, men där fanns en längre kö än vanligt, trots att klockan var redan vid 8. Mitt under den här pandemin jag som 70 åring känner mig väldigt utsatt. Jag håller distans, helst 3 eller 4 meter. Jag gick till självservis istället och matade in all saker, men tyvär vissa saker skulle vägas. Jag gick över till att väga de, som var väldigt krångligt. Jag blev mer och mer stressad. När jag kom tillbaka till självservis hade det slocknat. Jag tryckte på knapparna med ingenting hände. Nu började jag förlora fattningen, jag matade in de saker som jag hade vägt tåg lappen och kassan och sprang där ifrån. Jag hade spårat ut helt enkelt. Då stoppades jag av vakten. Om jag hade tänkt att avsiktligt själa hade jag nog sett mig omkring. Efter förhör med polisen jag betalade för allting. Är inte ett straff på 12,000 kr något överdrivet. Borde jag överklaga eller just betala. Tack i förväg för åsikt.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att kort redogöra för vad brottet ringa stöld innebär, därefter hur man beräknad dagsböter och slutligen vad du kan göra i din situation.

Ringa stöld

Att ta något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, är brottsligt om tillgreppet inneburit skada. Om tillgreppet utifrån värdet och övriga omständigheter vid brottet att anses som ringa döms man för ringa stöld, till böter eller fängelse högst sex månader (8 kap. 2§ brottsbalken). Som du själv säger så är ringa stöld endast brottsligt om man har uppsåt att ta saken, att man gör det med vilje och medvetet. Men det räcker att man har uppsåt att ta saker ur affären utanför sista betalningsmöjlighet, oavsett om det är för att man är stressad eller inte har några pengar. Men är det en olyckshändelse ska man inte dömas till ansvar. Har man tagit något till ett värde under 1000-1250 kr, anses brottet oftast vara av ringa karaktär.

Påföljden dagsböter

Ringa stöld ger nästan uteslutande dagsböter och inte fängelse. Dagsböter beräknas utifrån två aspekter, dels värdet på gärningen, dels dina ekonomiska förhållanden. Dessa två värden multipliceras för att få det totala dagsbotsbeloppet. Antalet dagsböter kan hamna på mellan 30-150 st, och beloppet per dag på mellan 50-1000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Åklagaren bötespraxis för ringa stöld, utifrån summan du tagits för, är 40 dagsböter, vilket också är det du fått. Summan per dag beräknas utifrån dina ekonomiska förhållanden, skulder, försörjningsplikt årsinkomst och liknande. Det innebär att ju bättre ekonomiskt ställt man har det, ju mer får man i böter.

Råd i din situation

Det är svårt för mig att säga om bötesbeloppet du har fått är orimligt. Straffvärdet verkar ju stämma, på 40 dagar, men då jag inte vet någon om din ekonomiska situation är det omöjligt att säga med någon säkerhet om det är orimligt eller inte. Jag kan därför inte utifrån detta säga om du bör bestrida strafföreläggandet, då jag inte vet om bötesbeloppet är oskäligt högt eller om domstolen skulle ändra det.

Du kan välja att bestrida strafföreläggandet, och då kommer åklagaren skicka ärendet vidare till tingsrätten. Där kan du berätta din sida av historien, om det är så att du gör gällande att du inte tog varorna medvetet och liknande. Du kan även berätta för tingsrätten om dina ekonomiska förhållanden, om det är så att du anser att du har fått ett för högt bötesbelopp. När ärendet gått till tingsrätten kan du även begära en offentlig försvarare som kan hjälpa dig med processen, men tänk på att om tingsrätten anser att du ska få en offentlig försvarare, och du blir dömd för brottet, kan du få betala delar eller hela av kostnaden för försvararen. Blir du inte dömd står staten för kostnaden. Alla har rätt till en rättegång, så om du känner att du vill att domstolen prövar ditt ärende bör du bestrida strafföreläggandet. Mer råd kan jag tyvärr inte ge dig, utan det är en bedömning du själv får göra!

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo