Riksidrottsförbundet och svenska golfförbundets stadgar

Hej! Idrottsföreningar regleras med stadgar och policy hos SGF och RF,vad säger dom om alkohol och att köra golfbil ? Och vad händer om en ordförande i golfklubben vet att någon kör berusad ?Måste han agera enligt Riksidrottsförbundets stadgar ?

Lawline svarar

Hej,
och tack för att du vänder dig till Lawline. 

I Riksidrottsförbundets stadgar regleras bestraffning i kap. 14. Där föreskrivs i § 2 p. 13 att den som upprätt på ett sådant sätt att idrottens anseende därav skadats eller uppenbarligen kunnat skadas kan komma att bestraffas. Detta sker enligt §§ 3–6 genom tillsägelse, böter eller avstängning. Svenska golfförbundets stadgar hänvisar i kap. 1 § 24 tillbaka till Riksidrottsförbundets stadgar i fråga om bestraffning. Golfdistriktsförbund och golfklubbar har egna stadgar som kan innehålla mer specifika regler, så ett tips är att studera dessa. 

Riksidrottsförbundets första kapitel handlar om att idrott ska bedrivas i enlighet med de visioner och värdegrunder som stämman beslutat om. Värdegrunden är exempelvis att "hålla sig inom ramarna för överenskommelser och god etik och moral". 

Vidare framgår att "Riksidrottsförbundet ... genom sin verksamhet vill medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande." (http://www.rf.se/Alkoholochtobak/)

På riksnivå finns således inga regler som specifikt tar ställning till din situation. Däremot kan det tänkas att det strider mot Riksidrottsförbundets generella beteenderegler.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000