FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/03/2015

Reststraff

En vän fick 6 mån fängelse , men vad menas med

Återfallet i brott beaktas genom förverkande av villkorlig medgiven frihet om 2 mån ? Så när kommer personen ut ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga

Som jag tolkar det har din vän dömts till 6 månaders fängelse för ett brott denne begått under tiden som denne var villkorligt frigiven från ett annat fängelsestraff. Presumtionen är då att den villkorligt frigivna tiden ska förverkas (anses konsumerad) vilket betyder att den dömde får avtjäna den delen av straffet i fängelse, istället som villkorligt frigiven (ett s.k. reststraff). Detta regleras av brottsbalken 34 kap. 4§

Detta betyder alltså att din vän kommer få avtjäna fängelsestraff i två månader för det gamla straffet plus sex månader för den nya domen. Om förverkandet innebär särskilda skäl mot att din vän villkorligt friges från det nya fängelsestraffet (vilket annars är efter 2/3 av tiden, se brottsbalken 26 kap. 6§) kan jag inte uttala mig om men det är inte otänkbart

Länk till brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo