FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt05/11/2015

Resekostnader vid umgänge med barn

Hej!

Jag har igenom ett avtal, fastslaget av tingsrätten mina barn varannan helg! Betalar underhåll varje månad och har gjort under 4 års tid. Det är c:a 6 mil, T o R mellan våra bostäder. Jag hämtar och har fått lämna mina barn hela tiden. Under fyra års tid har hon kanske lämnat eller hämtat max 10 ggr. Finns det inget som säger, varannan vägsprincipen?

Kan jag kräva att hon skall ersätta mig per mil, för ett håll? Eller kan man göra avdrag på underhållet?

Det står inget i avtalet, och hon säger att dom helger jag har barnen, får jag lösa med skjuts själv.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om umgänge och resekostnader föranledda av umgänge finns i föräldrabalken (FB) 6 kap. Du hittar reglerna här.

Som huvudregel gäller att det är den föräldern som ska umgås med sina barn, det vill säga den som inte stadigvarande bor tillsammans med dem, som har det primära ansvaret för kostnader som kan uppstå i samband med detta. Eftersom att dina barn bara bor hos dig varannan helg anses de vara stadigvarande bosatta hos deras andra förälder och det är du som anses vara den förälder som ska umgås. Detta innebär alltså att det som huvudregel är du som ska stå för resekostnaderna som föranleds av att du hämtar och lämnar dina barn före och efter umgänge med dem.

Det finns dock möjlighet att dina barns andra förälder ska ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnens behov av umgänge tillsammans med dig. Detta framgår av FB 6:15b 1 st, se här. Däremot, för att detta ska bli aktuellt krävs att kostnaderna är någorlunda höga och att avståndet mellan din bostad och barnens bostad är relativt långt, närmare bestämt minst 10 mil. Det vill säga 10 mil är ett minimiavstånd för att det ska bli tal om en fördelning av resekostnader mellan föräldrar i samband med umgänge. Eftersom att du i detta fallet bor cirka 6 mil från dina barns bostad finns det ingen möjlighet för dig att med domstolens hjälp få till stånd en fördelning av de resekostnader du har i samband med umgänget med dina barn.

Observera att ovan nämnda redogörelse gäller det fall då domstolen skulle besluta om resekostnaderna. Det finns ingenting som hindrar att du och dina barns andra förälder kommer överens om att du ska få viss ersättning för resekostnaderna, eller att ni på annat sätt kommer överens om att dela upp hämtning och lämning av barnen.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Stina JanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”