FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/05/2017

Resa när man är under 18 år

Hej!

Jag är en tjej på 17år, mina föräldrar har delad vårdnad, nu tänker jag och min kille som är myndig åka till Grekland i sommar. Behöver jag underskrift på att jag får åka från båda föräldrarna, eller räcker det med att ena föräldern, där jag är skriven, godkänner med en underskrift? Vad händer om någon av föräldrarna motsäger att jag får resa, och jag gör det ändå blir min kille då ansvarig enligt lag?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad finns främst reglerat i Föräldrabalken (FB) 6 kap, se här.

Vårdnad
Här utgår jag från att dina föräldrar har gemensam vårdnad över dig. Vårdnaden består tills du fyller 18 år, FB 6:2 st. 1. Dina föräldrar har därmed ett ansvar att se till att du får den tillsyn som behövs med hänsyn till din ålder, utveckling samt att du får en tillfredsställande försörjning och utbildning, FB 6:2 st. 2. Du har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran som i lagen kallas för ”Barnets bästa” och i alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande, FB: 6:2 a st.1.

Vid frågor som rör dig ska hänsyn även tas till din vilja med beaktande av din ålder och mognad. Eftersom du snart är 18 år ska dina föräldrar ta mer hänsyn till dina behov och vilja, FB 6:2 a st. 3.

Vårdandens utövande
Eftersom båda dina föräldrar har vårdnaden om dig har de som utgångspunkt både en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör dina personliga angelägenheter, FB 6:11 och FB 6:13 st. 1. Däremot ska de i takt med din stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till dina synpunkter och önskemål, FB 6:11.

Är det så att din ena förälder till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre föräldern ensam, FB 6:13 st.2. Skulle ditt fall se ut så här så räcker det med att en av dina föräldrar godkänner resan. Däremot får en förälder inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för din framtid om inte det uppenbarligen krävs för att barnets bästa ska tas i beaktning, FB 6:13 st. 2. Frågor som är ingripande kan vara din skolgång eller bosättning.

Råd
Här är en god idé att prata med båda dina föräldrar och tala om för dem vad det är du vill göra och se om ni inte kan komma överens. Kanske kan ni komma fram till en bra lösning där du uppdaterar dem hur det går på resan, att de får lära känna din kille mer innan ni åker eller träffa hans föräldrar? Eftersom det är dina vårdnadshavare har de det sista ordet och de måste godkänna din resa innan du får åka. När du fyller 18 år är det du själv som fattar dina egna beslut om hur du vill leva och då har dina föräldrar inte längre någon skyldighet eller rätt att bestämma över dig. Kommer ni inte överens är det kanske bäst att vänta tills du fyller 18 år. Vad jag kan se kan din kille inte hållas ansvarig enligt lag om ni båda väljer att resa tillsammans.

Vill du veta mer om vårdnad kan du boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå, det går bra att boka tid här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkomna att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”