Representationsrätt för testamentstagares avkomlingar

2016-12-09 i Testamente
FRÅGA
Hej! Har en morbror som har testamenterat allt till oss 3 syskonbarn. Nu har en syster gått bort före min morbror. Min fråga är om hennes barn ärver hennes del?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du hur din morbrors testamente ska tolkas nu när en av de tre testamentstagarna har avlidit. I 11 kap. ärvdabalken (här) finner man lagstadgade regler om hur ett testamente ska tolkas. Av 11 kap. 1 § ärvdabalken framgår att testamentet ska tolkas i enlighet med testators vilja, när den kan utrönas. Testator är den som har upprättat testamentet. Avgörande för om din systers barn träder i din systers ställe är alltså först och främst din morbrors avsikt, eller närmare bestämt den avsikt som det kan bevisas att din morbror hade.

Om testators vilja inte kan utrönas, tillämpas istället presumtionsreglerna i 11 kap. 2-9 §§ ärvdabalken. I 11 kap. 6 § ärvdabalken föreskrivs i vilka fall testamentstagarens avkomlingar träder i dennes ställe, så kallad representationsrätt. Lagtexten är ålderdomligt skriven och något komplicerad att tyda, men innebörden är att avkomlingarna ska ha representationsrätt om de ingår i den personkrets som kan vara testators arvingar. Vilka som ingår i den personkretsen framgår av 2 kap. ärvdabalken (här). I 2 kap. 2 § ärvdabalken föreskrivs att arvlåtarens syskon ärver om det inte finns några levande avkomlingar eller föräldrar. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar. Detta innebär att barnen, i egenskap av barnbarn till testators syster, ingår i den personkrets som kan vara testators arvingar. Således har de representationsrätt enligt 11 kap. 6 § ärvdabalken.

Kort sammanfattat beror alltså svaret på din fråga i första hand på din morbrors vilja. Om det kan visas att han ville, eller inte ville, att barnen skulle träda i din systers ställe, så ska testamentet tolkas i enlighet med hans vilja. Bäst vore nog om han gjorde ett tillägg i testamentet och förtydligade sin avsikt, men det är givetvis upp till honom. Om hans vilja inte kan utrönas när det väl är dags att göra testamentet gällande, har barnen rätt att träda i din systers ställe enligt presumtionsregeln i 11 kap. 6 § ärvdabalken.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2685)
2020-12-03 Hur ändrar jag arvsordningen?
2020-12-03 Hur mycket kan man testamentera bort till en särbo?
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?

Alla besvarade frågor (86900)