Relationen mellan FL och VmL, registrering och intrång

2019-09-08 i Immaterialrätt
FRÅGA
Vi leker med tanken att jag registrerar "Pantamera" som företagsnamn hos Bolagsverket och som varumärke hos PRV.Vad gäller om ett annat företag/organisation med ett helt annat namn, låt säga XYZ, men som är i samma bransch som mitt företag, använder sig av "Panta mera" och har använt sig av det innan mitt företag registrerades, i tex sin logga samt hemsida/sociala medier? De har inget annat registrerat på PRV förutom sitt företagsnamn. Kan jag gå vidare med detta och stoppa de från att fortsätta använda "Panta mera" eller kan det bli till deras fördel eftersom de använde det innan mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grundläggande

Vi har två immaterialrätter att förhålla oss till här, nämligen företagsnamn och varumärken. Företagsnamn regleras i lag om företagsnamn (FL) och varumärken regleras i varumärkeslagen (VmL) (jag utgår ifrån att din fråga inte avser s.k EU-varumärken). Företagsnamn benämns, när både företagsnamn och sekundära kännetecken avses, med samlingsbegreppet näringskännetecken (1 kap. 1 § FL). Varumärken kallas ibland också för varukännetecken. Begreppen är inte synonyma, men är i princip utbytbara ändå. De exakta benämningarna är inte intressanta i detta fall. Bry dig inte om min användning av alla dessa olika begrepp. I mitt svar är näringskännetecken = företagsnamn och varukännetecken = varumärken.

Enligt 1 kap. 3 § FL har "[d]en som innehar ett varumärke eller ett annat varukännetecken […] ensamrätt till kännetecknet som näringskännetecken. Enligt 1 kap. 8 § VmL har "[d]en som innehar ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken […] ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken". Dessa bestämmelser är ett uttryck för det s.k korsvisa skyddet. Om du innehar ett företagsnamn skyddas det också som varukännetecken. Om du innehar ett varukännetecken skyddas det också som näringskännetecken. Det räcker alltså med att du innehar antingen ett företagsnamn eller ett varumärke för att det ska skyddas som båda. Varumärken kommer dock ofta i många olika utformningar (ordmärken, figurmärken mfl.). Företagsnamn lär bara få skydd som ordmärke, vilket kan få betydelse vid en framtida intrångsbedömning.

Registreringshinder och inarbetning

Hur som helst ska jag inte gå händelserna i förväg, utan gå in på saken. Jag vet att vi ska utgå ifrån att du fått "Pantamera" registrerat som företagsnamn och varumärke, men jag vill backa bandet lite. Det är möjligt att en sådan registrering inte kommer gå igenom över huvud taget. Förekomsten av redan befintliga identiska näringskännetecken eller varumärken utgör registeringshinder för såväl företagsnamn som varumärken (2 kap. 3 § FL, 2 kap. 8 § VmL). "Pantamera" och "Panta mera" är inte identiska, men det står i de nämnda lagrummen att registreringshinder också gäller för liknande näringskännetecken och varukännetecken, om det bl.a. finns en förväxlingsrisk. Detta blir givetvis en bedömningsfråga i slutändan. Man kan nog dock ganska säkert utgå ifrån att en förväxlingsrisk föreligger i detta fall.

Vi måste då fråga oss: Hur kan XYZ ha korsvist skydd för ett företagsnamn och ett varumärke, när XYZ inte registrerat något sådant? Svaret finns i 1 kap. 2 § FL och 1 kap. 7 § VmL. Både ensamrätt till företagsnamn och varumärken kan uppkomma genom inarbetning. De måste alltså inte registreras. Huruvida XYZ faktiskt inarbetat företagsnamnet och varumärket eller inte beror enligt nämnda lagrums andra stycken på om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för (i) den verksamhet som bedrivs under kännetecknet eller (ii) de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Detta är så klart också en bedömningsfråga. XYZ har bevisbördan för att inarbetning skett.

I annat fall

Låt oss säga att XYZ inte förmår visa att inarbetning skett, och att du utan hinder lyckas registrera "Pantamera" som antingen företagsnamn eller varukännetecken. Vad kan du då göra åt XYZ:s användning av "Panta mera"? Som innehavare av "Pantamera" har du ensamrätt att använda företagsnamnet och varumärket i näringsverksamhet. Detta gäller även liknande tecken, med samma förväxlingsrisk jag nämnt ovan (1 kap. 4 § FL och 1 kap. 10 § VmL). Är det f.ö. att anse som "användning" att göra som XYZ gjort? XYZ lär i hävda att "Panta mera" bara är ett generiskt uttryck för en uppmaning att panta mera. Detta kan de mycket väl komma undan med. Det beror bl.a. på hur ditt varumärke ser ut, om det är ett ordmärke, figurmärke eller något annat. Exempelvis är ett ordmärke bara ett ord i ett standardtypsnitt (t.ex. ordet Coca Cola). Ett exempel på ett figurmärke vore Coca Cola:s logga så som den ser ut på burken. I förutsättningarna för din fråga har XYZ använt "Panta mera" i sin logga. Har de bara skrivit ut orden, eller har de använt ditt typsnitt, färg och form? Detta är avgörande för bedömningen. Om vi utgår ifrån att de använt inte bara själva ordet, utan också figuren, är det ganska säkert fråga om intrång i din ensamrätt. XYZ kan på yrkande av dig, vid vite förbjudas att fortsätta med intrånget (5 kap. 3 § FL och 8 kap. 3 § VmL). Dessutom kan både straff och skadestånd bli aktuellt. Svaret på din fråga är alltså – om alla omständigheter föreligger så som jag angett dem – ja, du kan stoppa dem.

Det finns en hel del saker att ta ställning till som jag inte gjort. Mitt svar skulle bli för långt om jag exempelvis skulle gått igenom alla grundläggande förutsättningar för registrering också. Jag hoppas ändå att du känner att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (856)
2020-07-06 Upphovsrättsintrång/varumärkesintrång när man bedriver hobbyverksamhet
2020-07-01 Får varumärken synas i film?
2020-06-30 Får jag sälja vidare en vara som är varumärkesskyddad?
2020-06-30 Kan vi använda andras bilder?

Alla besvarade frågor (81729)