FrågaFAMILJERÄTTBodelning15/12/2018

Regressavtal för bolån vid skilsmässa

Bodelning skilsmässa. Jag planerar att ta över alla gemensamma lån för att slippa ha något mer gemensamt med honom. Banken delar ej upp lånen mellan oss pga dålig ekonomi. Han har två bilar en använder jag. Han får allt giftorättsgods och huset utan att jag vill ha något mer än bilen. Orkar inte bråka. Banken är tveksam till att låta honom ta hela huslånet. Kan han bli husägare och jag skriva ett regressavtal gällande min del av bolånet? Vilka fällor kan jag hamna i här?

Lawline svarar

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga består utav två delar, dels om han kan bli husägare och dels om regressavtal.

Huset och bolånet

Jag tolkar det som att han inte har tillräckliga medel för att själv köpa ut din del utan behöver överta hela bolånet för att således köpa ut dig och bli husets ensamma ägare. Detta är en fråga av ekonomisk karaktär eftersom det är upp till banken huruvida de anser att hans återbetalningsförmåga är tillräcklig för att han ska överta bolånet i sin helhet. Banken har ingen skyldighet att låta honom överta hela bolånet. Detta är således en fråga som er bank kan svara på bäst.

Regressavtal och vad som kan gå fel

Ett regressavtal används för att omfördela ett betalningsansvar mellan låntagarna till ett lån. Om banken skulle låta honom överta bolånet är det bäst för er att skriva ett regressavtal, precis som du nämner i din fråga. Det viktigaste att tänka på när man utformar ett regressavtal, och egentligen vilket avtal som helst, är själva innehållet och formuleringen. Regressavtalets innehåll och dess formulering ska vara upprättat på ett sådant vis att det inte finns utrymme för luckor eller olika tolkningar som kan leda till eventuella tvister. Ett konkret exempel på vad ett regressavtal bör innehålla är vad som händer om regressavtalet inte fullföljs av motparten.

Om du känner att du behöver hjälp med att utforma ett regressavtal för att undvika eventuella tvister, kan du alltid kontakta Lawlines juristbyrå.

Med vänlig hälsning,
Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000