Reglering av arv, halvsyskon, helsyskon

2017-01-22 i Testamente
FRÅGA
Min sambo har 3st halvsyskon och inga helsyskon.Hennes mamma å pappa är idag gifta.Då de har ett hus i 10milj klassen kommer de lämnas en del pengar i arv. Hur delas dessa? Hur mycket kan man ge bort till sitt barn utan att de andra skall få något? De andra har tagit avstånd från sin pappa men de vill säkerligen ha sitt arv.. kan man göra på något vis?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Reglerna om arvsrätt hittar du främst i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Till att börja med kan jag säga att din sambo kommer ärva en större del än sina halvsyskon då hon har arvsrätt till båda sina föräldrar, husägarna. Vid den ene makens bortgång kommer en bodelning ske varefter den efterlevande maken får hälften. Den andra delen blir arv som tillfaller antingen bara din sambo eller henne och halvsyskonen beroende på vilken förälder som dör först.

När någon dör är huvudregeln nämligen att den dödes närmaste släktingar, i detta fall barnen, skall ärva den döde (2 kap 1§ ÄB). Man säger att ”barn taga lika lott”. Detta innebär att din sambos halvsyskon och hon enligt huvudregeln skall ärva lika mycket av sin förälder, de har rätt till lika ”arvslott”.

Din sambos pappa kan dock till viss del sätta huvudregeln om lika lott ur spel genom att upprätta testamente. Halvsyskonen kan inte göras arvslösa även om om de tagit avstånd från sin pappa, då barn alltid har rätt till sin laglott, vilken utgör hälften av arvslotten (7 kap 1 § ÄB). Pappan kan däremot begränsa halvsyskonens arv genom att i testamentet säga att de bara har rätt till just sin laglott och att din sambo skall få resten av kvarlåtenskapen.

Vill din sambos föräldrar ha hjälp att upprätta ett testamente kan de till exempel vända sig hit: http://lawline.se/avtal/testamente

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2894)
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?

Alla besvarade frågor (94270)