Reglera så att efterlevande make får bo kvar i orubbat bo

Hej,

Min man och jag är gifta med ett gemensamt barn samt två särkullbarn på min mans sida. Vi håller nu på att skriva testamente om önskan om att jag ska få bo kvar i orubbat bo om min make går bort först men vi skulle även vilja få in tillägget att hans barn har rätt att få ut sitt arv direkt om jag skuĺle gifta om mig. Hur formulerar man detta tillägg eller ska det skrivas ett separat testamente om detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 stadgas att kvarlåtenskapen ska, om arvlåtaren var gift, tillfalla den efterlevande maken. Om arvlåtaren däremot efterlämnar någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, s.k. särkullbarn, gäller dock andra regler. I sådant fall har särkullbarnet rätt att få ut arvet efter sin förälder direkt, medan den efterlevande maken inte har någon sådan rätt. Det är endast om särkullbarnet väljer att avstå sin arvsrätt, till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap. 9 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1 , som maken då är berättigad arv. Således kommer, om din man avlider före dig, särkullbarnen att ärva honom i första hand. De kan däremot välja att avstå arvet från honom till förmån för dig som efterlevande maka. Det behövs således inget tillägg i testamentet om att särkullbarnen ska ha rätt att få ut arvet efter sin far direkt om han avlider före dig, utan det följer av 3 kap. 1 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 att de har sådan rätt.

Nu till din fråga om att du vill kunna bo kvar i orubbat bo efter din makes bortgång. I och med att det finns särkullbarn inblandade så har de rätt att få ut sitt arv efter sin far direkt. Därför är det lämpligt att din make skriver testamente angående detta, för det fall att särkullbarnen skulle välja att ta ut sitt arv direkt. I Sverige finns regler kring bröstarvingars rätt till laglott. Denna laglott utgör hälften av den lagstadgade arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1 . Om en bröstarvinge då t.ex. har rätt till en arvslott om 100 000 kr så kommer laglotten att utgöra hälften av detta, dvs. 50 000 kr. Om ett testamente föreskriver att all egendom ska gå till den efterlevande maken, trots att det finns särkullbarn, så innebär detta en kränkning av deras rätt till laglott. Särkullbarnen kan då påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1 för att få ut laglotten. Genom testamente har man som testator således möjlighet att förordna om den andra halvan av särkullbarnens arvslott. T.ex. kan man föreskriva att endast laglott ska utgå till särkullbarnen och att resten ska tillfalla den efterlevande maken.

För att du som efterlevande maka ska kunna bo kvar i orubbat bo krävs det alltså att din man reglerar detta i testamente. Det krävs dessutom att kvarlåtenskapen uppgår till ett så stort värde att det är möjligt att du ska kunna ärva boet, utan att det kränker särkullbarnens laglotter. Om exempelvis boets värde uppgår till mer än hälften av kvarlåtenskapen kommer det inte vara möjligt för dig att bo kvar i orubbat bo, i och med att särkullbarnen då har rätt till en del av boets värde. Möjligen skulle detta kunna lösas genom att du exempelvis köper ut dem ur boet med det värde som de är berättigade till.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Lycka till!

Med vänlig hälsning

Sara BengtssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”