regler vid skilsmässa när barn finns och hur man räknar vid bodelning

2017-12-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Det är så att jag och min man har varit gifta i 3 år, men nu vill vi gå skilda vägar. Tillsammans har vi en son som är 2 år gammal. Tillsammans äger vi också en villa som är värd 1 800 000 kr. Jag äger en bil som är värd 125 000 kr, dessutom har jag 120 000 kr på mitt bankkonto, de pengarna har jag ärvt av min morfar som i testamentet angav att dessa pengar ska vara min enskilda egendom. Min man äger en motorcykel, värd 50 000. Dessutom har han ett bankkonto med 20 000 kr. Så nu kommer tre frågor jag vill ha svar på. Vilka regler gäller vid en skilsmässa när det finns barn under 16 år?Hur ska boet delas mellan mig och min make? Och slutligen så kan vi anta att jag lånat pengar för att köpa bilen och hade därmed en skuld på 100 000 kr, hur skulle bodelningen se ut då? Tacksam för svar och helst snabba, jag befinner mig inte i en rolig sits om man säger så. Tack ska ni ha i förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka regler gäller vid en skilsmässa när det finns barn under 16 år?

Eftersom ni är överens om skilsmässa men bor ihop och har en gemensam son under 16 så kan ni inte skilja er direkt utan har sex månaders betänketid för ert barns skull, 5 kap 1 § Äktb.

Betänketiden inleds när ni gemensamt söker om skilsmässa eller när den ene maken delges yrkande om äktenskapsskillnad av den andra maken. När sex månader har gått så kan en av er eller ni gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad.

Ni kommer också behöva beröra frågan om huruvida ni ska ha gemensam eller enskild vårdnad om barnet. Utgångspunkten brukar vara gemensam vårdnad för barnets skull. Ni får också fundera kring växelvis boende, boendeförälder och umgänge. Ni kan få hjälp av socialtjänsten i er kommun att avtala om detta.

Hur ska boet delas mellan mig och min make och hur ser det ut om ena maken har en skuld på 100 000 kronor?

Bodelning skall göras med utgångspunkt i era egendomsförhållanden den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks, 9 kap 2 § äktb

Utgångspunken

Vid en bodelning så gör man först avdrag för eventuella egna skulder på giftorättsgodset, sedan läggs giftorättsgodset som blir över ihop och delas på två. I ditt fall har du giftorättsgods på 900 k + 125 k och en skuld på 100 k som ska göras avdrag för. Din ensklida egendom på 120 k är inte giftorättsgods och ska inte räknas in.11 kap 2 §, 3 § äktenskapsbalken.

Vid beräkningen av makarnas andelar i boet skall så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Eftersom du har en skuld på 100 så ska den såldes dras av och det som blir kvar får du och din make dela på.

För din del blir det således villa, 900 k + bil, 125 k – skuld 100k= 925 k kronor

För din makes del blir hans giftorättsgods motorcykel 50 k + sparkonto 20 k + villa 900 k = 970 k kronor.

Lägger man ihop 925 k + 970 k får man 1895 k. Delat på två får ni då 947.5 k var. Utöver det har du kvar dina 120 k i enskild egendom. Totalt får du således 947.5 + 120= 1067.5 k kronor

Ett undantag

Eftersom ni har varit gifta under mindre än 5 år så pratar man dock om giftorättstrappan där man gradvis "gifter till sig" den andres egendom. Att säga att man gifter till sig pengar är dock egentligen felaktigt, snarare skiljer man till sig pengar då du efter 5 år till fullo har rätt till hälften av din makes egendomar vid skilsmässa, 12 kap 1 § äktenskapsbalken.

Enligt förarbetsuttalanden ska man dock också räkna med den tid då makarna före äktenskapet har bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Har ni varit sambos två år eller mer innan ni gifte er så bör således giftorättstrappan inte bli aktuell utan reglerna ovan tillämpas.

Om ni inte var sambos innan ni gifte er så blir giftorättstrappan aktuell. Man säger att man då gifter in sig med ca 20% av den andres förmögenhet per år. Om ni varit gifta i tre år så har du således rätt till 60% av din makes giftorättsgods och han rätt till 60% av ditt.

Med giftorättstrappan blir fördelningen vid bodelningen enligt följande:

Din makes giftorättsgods: 970 k x 0.6 = 582 k kronor (388 k stannar hos honom)

Ditt giftorättsgods 925 k x 0.6 = 555 k kronor. (370 k stannar hos dig)

Sen tar man på samma sätt 582 k+ 555 k=1137k/2 = 568,5 k.

Är giftorätts trappan tillämplig så får du således 568,5 k + 370 k + 120 k= 1058.5 k kronor

Din make får 568.5 k + 388 k=956.5 k kronor

Lycka till!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?