Regler om kallelse till styrelsemöten och årsstämma?

Hej.

Finns det enligt lagar och föreskrifter angivet hur många dagar det måste vara minst mellan kallelse till styrelsemöte och angiven dag för styrelsemöte i en bostadsrättsförening? lagligt att kalla till möte dagen före?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om bostadsrättsföreningar hittar du i bostadsrättslagen. Den an du titta närmre på här.

Det finns inga bestämmelser som handlar om hur lång tid det måste vara mellan kallelse och ordinarie styrelsemöte. I föreningens stadgar ska det finns bestämt inom vilken tid från föreningsstämman (årsmötet) en kallelse måste komma ut till föreningens medlemmar (9 kap. 5 §), men detsamma gäller alltså inte för kallelse till ordinarie styrelsemöten och det är inte olagligt att kalla till ett möte med kort varsel. I långa loppet kan däremot tänkas att bristande organisation inom styrelsen leder till att den inte kan sköta sina uppgifter och tillvarata föreningens intressen på det sätt som den är skyldig att göra (9 kap. 12 §).

Vanligen är det ordföranden som ansvarar för att kalla till styrelsemöten, men hur detta sköts inom föreningen är en organisatorisk snarare än en juridisk fråga. Av praktiska skäl kan det vara bra att bestämma hur och när kallelser ska skickas ut, men det är upp till styrelsen att organisera sitt arbete på ett lämpligt sätt.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”