Regler kring årsredovisning i samfällighetsförening

2019-07-21 i Föreningar
FRÅGA
Kan jag som medlem godkänna en årsredovisning i en samfällighetsförening om den inte är undertecknad av alla i styrelsen.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För samfälligheter gäller Lagen om förvaltning av samfälligheter, den kan du se i sin helhet (här).

En samfällighetsförening är bokföringsskyldig om den har tillgångar som överstiger en och en halv miljon kronor eller bedriver näringsverksamhet. Föreningen är skyldig att upprätta en årsredovisning när den når upp till mer än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

Mer än 50 anställda i medeltal.

Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.

Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Samma villkor gäller om samfällighetsföreningen är ett moderbolag och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

För att besvara din fråga är en årsredovisning inte giltig om inte samtliga behöriga styrelseledamöter skrivit under årsredovisningen vid dagen då den ska undertecknas. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A1E Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-21 14:55
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (363)
2019-10-06 Vem kan vara medlem i en ideell förening?
2019-10-03 Hur många medlemmar måste kräva extrastämma i bostadsrättsförening?
2019-09-28 Katt som gör behov i rabatt
2019-09-15 Den ekonomiska föreningens och medlemmarnas bundenhet till det som stadgarna föreskriver

Alla besvarade frågor (73691)