Regler kring årsredovisning i samfällighetsförening

2019-07-21 i Föreningar
FRÅGA
Kan jag som medlem godkänna en årsredovisning i en samfällighetsförening om den inte är undertecknad av alla i styrelsen.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För samfälligheter gäller Lagen om förvaltning av samfälligheter, den kan du se i sin helhet (här).

En samfällighetsförening är bokföringsskyldig om den har tillgångar som överstiger en och en halv miljon kronor eller bedriver näringsverksamhet. Föreningen är skyldig att upprätta en årsredovisning när den når upp till mer än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

Mer än 50 anställda i medeltal.

Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.

Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Samma villkor gäller om samfällighetsföreningen är ett moderbolag och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

För att besvara din fråga är en årsredovisning inte giltig om inte samtliga behöriga styrelseledamöter skrivit under årsredovisningen vid dagen då den ska undertecknas. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (378)
2020-02-01 Överlåtelse av fast egendom från samfällighetsförening
2020-01-25 Fråga om styrelsearvode i ideell förening
2019-12-23 Vilken lag gäller rörande protokoll?
2019-12-22 Företag medlem i ideell förening?

Alla besvarade frågor (77127)