Regler angående flytt med barn

2016-12-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Mamman till min nu 11-åriga son och jag skilde oss för 5 år sedan och hon flyttade till eget boende. Vår son fortsatte vara skriven hos mig eftersom hans skolgång sker i samma by som jag bor. Nu är jag på väg att tillsammans med min nuvarande fru flytta från denna ur hans pespektiv ursprungsbostad. Fortsätter han automatiskt att vara skriven på min adress fortsättningsvis, eller skall saken prövas om. Vi flyttar under 2017, och han kommer att börja högstadiet hösten 2018 troligtvis i samma by som jag kommer att flytta till. Är det något jag måste ansöka om eller "följer han med mig" ?Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag tolkar det som att er son bor stadigvarande hos dig och utgår från detta i mitt svar. Beroende på hur vårdnaden ser ut kan svaret variera, men jag ska försöka att behandla de olika alternativen.

Om du har ensam vårdnad om barnet ansvarar du som vårdnadshavare för ditt barns personliga angelägenheter, detta framgår av 6 kap 11§ Föräldrabalken (FB). Detta innebär att du i så fall har ensam bestämmanderätt när det gäller frågor angående din son, bland annat kan du då avgöra på egen hand var han ska bo. Om han fortsättningsvis ska bo hos dig kan du anmäla flytten till Skatteverket utan samtycke från någon annan.

Om du och mamman till barnet har gemensam vårdnad tillkommer detta ansvar er gemensamt och ni måste alltså båda vara delaktiga i besluten rörande ert barn, 6 kap 13§ FB. Detta skulle innebära att du inte kan flytta med barnet utan att barnets mamma först har lämnat samtycke till detta.

Om barnets mamma samtycker till flytten är det inga problem, då ansöker du till Skatteverket om att folkbokföra er son på din nya adress, och barnets mamma skriver under på att hon godkänner detta.

I det fall hon inte skulle samtycka till flytten kommer anmälan att avvisas, och sedan ska Skatteverket utreda var barnet ska folkbokföras.

Utgångspunkten för bedömningen om var barnet ska folkbokföras ska göras på samma sätt som för vuxna, dvs. det är avgörande var barnet regelmässigt vistas, 7§ Folkbokföringslagen. Om din son bor hos dig ska han alltså även vara folkbokförd där.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3547)
2020-11-29 Efternamn på nyfött barn?
2020-11-27 Måste man visa upp en framtidsfullmakt för fullmaktsgivarens släktingar?
2020-11-27 Familjerätt
2020-11-27 Fråga om att göra bröstarvinge arvlös

Alla besvarade frågor (86638)