Registrerat partnerskap - lagens upphörande

2017-03-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej o tack för svar.Svaret motsvarar inte vad jag syftade på. Jag förtydligar här mitt syfte:Vad avgör att man inte kan ingå partnerskap mellan kvinna och man?Min fråga var:Vad avgör att partnerskap inte kan ingås mellan kvinna o man? Skulle önska att detta även kunde vara ett alternativ om man inte vill ingå äktenskap. Med vänlig hälsning Linda Möller
SVAR

Hej Linda, tack för din fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du om varför lagen om registrerat partnerskap inte omfattade partnerskap mellan personer av olika kön, utan enbart partnerskap mellan de av samma kön?

Vad som initialt bör sägas är att lagen om registrerat partnerskap inte längre gäller, den upphörde att gälla år 2009 i samband med att det blev lagligt för samkönade par att ingå äktenskap. Partnerskapslagen tappade då sin betydelse. Innebörden av att ingå ett registrerat partnerskap var att det skulle medföra i huvudsak samma rättsverkningar som ett äktenskap, innefattande regler rörande exempelvis giftorätt, bodelning, försörjningsplikt och inbördes arvsrätt. Förarbetena till lagstiftningen lyfte fram att samkönade par har samma behov av ekonomisk och juridisk trygghet som heterosexuella par. Partnerskapslagen skulle då ge samma trygghet för samkönade par som äktenskapsbalken gav för heterosexuella par. Det är troligen mot bakgrund av detta som ett registrerat partnerskap enbart kunde ingås av samkönade par; för par av olika kön fanns motsvarande regler redan i äktenskapsbalken.

Men som sagt, partnerskapslagen upphävdes 2009 och är idag inte giltig. I dagsläget kan varken samkönade par eller par av olika kön ingå partnerskap, de alternativ som finns reglerade i lag är enbart samboskap och äktenskap.

Hoppas du fått svar på din fråga den här gången, annars är du givetvis välkommen att hör av dig igen!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3641)
2021-07-31 Kan jag flytta utomlands med mitt barn?
2021-07-30 Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?
2021-07-28 Hur ska kostnaderna för barnets aktiviteter fördelas mellan skilda föräldrar?
2021-07-27 Mor och far-förälders möjlighet att ge gåvor och träffa sina barnbarn

Alla besvarade frågor (94603)