Redovisningsskyldighet vid skilsmässa

2019-09-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min före detta make och jag är nyskilda men bor fortfarande under samma tak, har nu upptäckt att han har skrivit över en av våra gemensamma bilar på annan person (efter skilsmässan ) är detta lagligt. Hur gör jag nu?Vi har ännu ej gjort bodelning.Jag frågar åt annan
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Makars redovisningsskyldighet vid skilsmässa:

Regler om separation och bodelning finns i Äktenskapsbalken (1987:230).

Du beskriver att ni ej ännu genomfört en bodelning och av frågan framgår att bilarna är gemensamma.

I en bodelning ingår allt som är giftorättsgods (10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). Giftorättsgods är all egendom som inte utgör enskild egendom (7 kapitlet 1 & 2 §§ Äktenskapsbalken).

Efter den kritiska tidpunkten, dvs den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken), har makarna redovisningsskyldighet för sin egendom och för sådan egendom som maken haft hand om men som tillhör den andra maken fram tills dess att bodelning förrättas. Bodelningen utgår alltså från vem som ägde vad dagen då ansökan inkom. Det innebär att makarna måste kunna visa på vilket sätt respektive egendom påverkats t ex genom försäljning, byte, reparationer mm och bl a uppvisa kvitton. (9 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken).

Beroende på vilken situation som ligger för handen kan olika lösningar bli aktuella.

Alternativ 1. Bilen utgör giftorättsgods men är inte samägd.

Bilen utgör giftorättsgods. Vid lottläggningen har han fått en av era gemensamma bilar på sin lott (detta eftersom den utgör giftorättsgods) och du har därmed fått annat på din lott för att kompensera upp till samma värde. Under denna period gäller det ovan stadgade – att han till dess att bodelningen är genomförd, är skyldig att kunna redovisa för bilen. Om han överlåtit bilen innan bodelningen är genomfört innebär det att hans lott har minskats. Den summan som bilen är värd redovisas då för och motsvarande summa ska dras av från hans andel i bodelningen.

Alternativ 2. Bilen är samägd enligt Samäganderättslagen

Har båda äganderätt till bilen för att ni betalat hälften var av vad den kostar, utgör bilen inte bara giftorättsgods, utan ni är även samägare till denna. Regler om detta finns då i Samäganderättslagen (1904:48). Lagen är dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort och ersättas av ett samäganderättsavtal. Om denna situation skulle vara för handen utgår jag från att något sådant avtal inte finns och att lagen därför blir tillämplig (1 § Samäganderättslagen). Som huvudregel gäller då att varje förfarande som påverkar bilen i dess helhet kräver samtycke från båda delägarna (2 § Samäganderättslagen). I detta fall har du inte samtyckt och överlåtelsen skulle därmed vara att anse som ogiltig.

Det din f d make har gjort är inte rättsenligt så till vida ovan ställda kriterier inte är uppfyllda.

Vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1052)
2021-06-16 Tidpunkten för bodelning
2021-05-31 Utifrån vilken dag värderas egendom vid bodelning?
2021-05-31 Har min fru rätt till tillgångar i bodelningen även om det finns ett äktenskapsförord, på grund av ojämlikhet i tillgångsmassa?
2021-05-26 Hur skiljer man sig om man är överens?

Alla besvarade frågor (93333)