Redovisningsskyldighet vid skilsmässa

2015-10-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Om man inte har skrivit äktenskaps förord och man skiljer sig. Hon köper ett nytt ställe innan skiljsmässan är klar. Har jag då rätt till att kräva hälften av vad stället köptes för? Likaså om det gäller bilkö?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om inget äktenskapsförord finns betyder detta att all egendom ses som giftorättsgods och kommer delas på hälften mellan makar vid en skilsmässa.

En bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållanden den dag då ansökan inkommer till rätten. Detta innebär att det blir en teoretisk frysning av egendomsförhållandena vid denna tidpunkt. En särskild redovisningsplikt uppstår för vardera maken under tiden från ansökans inlämnande fram till det att en bodelning genomförs. Detta betyder att vardera make är tvungen att förvalta sin egendom i båda makarnas intresse eftersom giftorättsanspråket realiseras i samband med ansökan.

Då din make innan skilsmässan gör av med pengar som annars skulle delas mellan er kompenseras du vid bodelningen genom att din hustru tvingas ta upp en redovisningsfordran på motsvarande värde vid bodelningen, vilket kommer att ge dig större andel vid bodelningen.

Med vänlig hälsning,

Stina Bagge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (951)
2020-09-17 Hur mycket får jag vid äktenskapsskillnad?
2020-09-16 Kan man förkorta betänketiden vid skilsmässa?
2020-09-16 Ska vår skilsmässa föregås av betänketid?
2020-09-15 Betänketid vid skilsmässa med barn från tidigare förhållanden

Alla besvarade frågor (84148)