Redovisningsplikt vid bodelning

2015-09-06 i Bodelning
FRÅGA
Låses tillgångarna (=pengar på respektives bankkonto) under tiden det görs en bodelning av en bodelningsförrättare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nej, tillgångarna låses inte. Däremot har vardera make s.k. redovisningsplikt.

Enligt Äktenskapsbalken 9 kap 2 § är det den egendom som makarna har den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes som ingår i en bodelning. Den dag då ansökan kommer in till tingsrätten brukar kallas "Den kritiska tidpunkten". Vid denna tidpunkt uppstår en redovisningsplikt enligt Äktenskapsbalken 9 kap 3 § för makarna. Redovisningsplikten innebär att en make måste redovisa hur egendom (här pengar) använts/påverkats. Redovisningsplikten gäller såväl giftorättsgods som enskild egendom.

Med vänlig hälsning,

Stina Bagge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll