Rättsverkningar vid testamentarisk sekundosuccession (sekundoförordnande) och testamenterad nyttjanderätt

2016-11-29 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag är sambo sedan 14 år. Jag äger en fritidsfastighet sedan över 25 år. Jag har 3 biologiska barn och min sambo har 3 biologiska barn. Vi har upprättat ett testamente där min vilja är att han får överta mina tillgångar vid min dödsdag, dvs "sitta kvar i orubbat bo". Min sambo har under åren lagt ner mycket arbete (inte ekonomiskt) på fastigheten och jag vill att min sambo ska njuta och nyttja fastigheten tills han dör.Kan han sälja fastigheten och lämna mina barn utan arv av fastigheten? Kan jag ge fastigheten som gåva/förskott på arv/enskild egendom till mina bröstarvingar, men att han har fri tillgång och betalningsansvar för fastigheten under sin levnad? Jag vill att fastigheten ska gå till mina bröstarvingar när ingen av oss lever.Hur gör jag lämpligast?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Frågor om arv regleras i ärvdbalken (1958:637) (ÄB) här

Din fråga är om det finns ett bra sätt att testamentera egendom till en sambo men att säkerställa att samma egendom efter dennes dödsfall kommer tillfalla dina barn.

Det finns två sätt att uppnå detta.

Det första är att testamentera din egendom med sekundosuccession, även kallat sekundoförordnande. Detta innebär att din sambo kommer att erhålla fastigheten med fri förfoganderätt vid ditt arvskifte men att dina barn sedan din sambo dött kommer att ärva egendom från hen. Att din sambo skulle ärva fastigheten med fri förfoganderätt innebär att hen inte har någon möjlighet att testamentera bort vad som annars skulle utgå till dina barn vid dennes bortgång. Det är dock inget krav att dina barn ska ärva den specifika fritidsfastigheten, utan de ska istället ärva samma kvot av din sambos kvarlåtenskap som fastigheten utgjorde vid ditt arvsskifte, detta följer av rättsfallet NJA 1995 s. 303.

Illustrerat genom ett exempel skulle detta kunna se ut enligt följande:

Vid ditt arvsskifte ärver din sambo din fastighet med fri förfoganderätt. Innan arvet ägde din sambo egendom med samma värde som fastigheten. Detta innebär att din sambos egendom ägs till 50% med full äganderätt och 50% med fri förfoganderätt. Vid din sambos arvskifte skall 50% av dennes dödsbo utgå till dina barn, men denna egendom skulle likväl kunna utgöras av annat än fastigheten förutsatt att dina barns kvot om 50% av din sambos dödsbo upprätthålls.

Detta ger konsekvensen att din sambo under under sin resterande livstid sälja eller skänka bort din fastighet. Skulle detta innebära att dina barns efterarv väsentligen minskas kan de med stöd av 3:3 1 st ÄB här få ut en större andel av din sambos dödsbo. Om vi fortsätter på det tidigare exemplet, och din sambo skänkt bort din fastighet vilket minskat sitt bo med 50% kommer dina barn med stöd av nämnda paragraf få vad som kvarstår av boet, då detta motsvarade vad deras kvot ursprungligen skulle utgjorts av. Finns ingen egendom kvar i boet så att nämnda stycke inte kan tillämpas finns i paragrafen ett andra stycke här som fastslår att sådan gåva kan återgå till efterarvingarna, dock finns en fem års preskriptionstid vilket innebär att det endast är gåvor utgivna under sambons sista fem levnadsår som kan återgå.

Den andra möjligheten du har är att testamentera din fastighet till dina barn men förordna nyttjanderätten till densamma till din sambo. Detta skulle förmodligen innebära ett mer passande scenario för dig, där dina barn är bättre skyddade mot din sambos förfogande, bland annat ska din sambo då enligt 12:3 ÄB (här) iakttaga ägarens (dina barns) bästa vid förvaltningen av egendomen. Nyttjanderätten är också skyddad mot överlåtelse enligt 12:4 2 st ÄB (här).

Även din sambo kommer vara skyddad mot ägarens (dina barns) möjligheter att förfoga över egendomen (12:6 1 st här).

Jag hoppas du blev nöjd med svaret!

Mvh,

Alfred Wittboldt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2650)
2020-10-30 Kan min far testamentera sitt hus till någon annan än mig?
2020-10-30 Rätten att taga arv och upprättande av testamente
2020-10-30 Kan testamentstagares barn ärva efter testator?
2020-10-30 Får ett testamente vara bevittnad av en 14-åring?

Alla besvarade frågor (85588)