Rättsverkan av vigsel som ej haft vittnen närvarande

2016-05-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Goderafton!Det ställs krav på vigseln enligt äktenskapsbalken 4 kap. Vigsel;I detta fall närvarade inga vittnen som uppfyllde kriterierna för att vara vittne, så frågan är hur gå tillväga för att ogiltigförklara äktenskapet. Jag undrar huruvida det finns något prejudikat som failat något äktenskap rörande denna enligt mig ogiltiga vigsel
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har helt rätt i att det ställs krav på att vittnen ska vara närvarande vid vigseln, vittnena ska vara minst två i antal, 4 kap. 1 § ÄktB. Avsaknad av vittnen vid vigseln saknar dock rättsverkan. Detta innebär att en vigsel som saknat vittnen, men där de som ingår äktenskap med varandra varit samtidigt närvarande och uppgett till en behörig vigselförrättare att de samtycker till äktenskapet blir giltig, 4 kap. 2 § 2 st ÄktB.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll