Rättsverkan av inbördes testamente vid särkullbarn

Hej,

Jag och min fru som jag är gift med sedan ett par år har funderingar som vi inte lyckas hitta svar på själva. Jag har två barn från tidigare relation och min fru har två barn sedan tidigare. Vi har två gemensamma barn inom äktenskapet. Vi har båda samma önskan efter vår bortgång. Önskan är att de egna barnen ska ärva sin förälder i lika stora delar. Alltså vill jag att mina barn sedan tidigare samt mina barn inom nuvarande äktenskap ska ärva mig i fyra lika stora delar och likaså vill min fru för sina fyra barn. Varken hon eller jag har något behov av att ärva den andre. Dock vill vi att barnen ska få sitt arv efter att båda vi gått bort. Går detta att styra genom att skriva så i våra testamenten? Måste vi skilja oss för att få som vi önskar när det gäller arv till våra barn?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Reglerna ni eftersöker är de som innefattar både arvsrätt, testamentsrätt och allmän familjerätt. För läsvänlighetens skull kommer jag inte ange alla paragrafer i mer än vad som är nödvändigt, då allt detta är detaljreglerat och skulle leda till mer försvårande text än nödvändigt.

Vi tar en snabbkurs inom familjerätt först. När det rör sig om biologiska eller adopterade barn, har de alltid en principiellt okränkbar arvsrätt. De är minst berättigade hälften av varderas tillgångar (laglotten) och om inget annat anges i testamente, är de berättigade hela. Har ett av barnen avlidit, träder dennes barn in deras ställe och ärver för sin far eller mors räkning. För er räkning är laglotten för vardera makes barn en åttondel (hälften av deras förälders tillgångar, delat på fyra barn).

Fortsatt måste vi skilja på inom-och utomäktenskapliga barn, dvs. särkullbarn. Barn inom äktenskap ärver först när båda föräldrar avlidit, då makar har en förtursarvsrätt genom vilken de tar och förvaltar barnens arv med fri förfoganderätt. Begreppet fri förfoganderätt innebär att den andre maken kan konsumera (använda) arvet så som önskas, men inte själv testamentera bort det eller ge bort det i gåva till sina egna arvingar. Särkullbarn har rätt att kräva ut sin laglott, dvs. hälften av arvet, och behöver således inte vänta på att den andra maken avlidit. Detta gäller även om eventuellt testamente upprättats som säger annat.

Sådär. Nu till svaret på er fråga. Vad ni kan göra är att upprätta vad man kallar för ett inbördes testamente. Utformas det inbördes testamentet som det framgår att ni önskar, blir effekten av det att den del av särkullbarnens arvslott som inte bestämd av laglotten, automatiskt går över till den andre maken med fri förfoganderätt. När den andre maken går bort, tillfaller det ursprungliga arvet respektive barn.

Det är självklart möjligt att ni diskutera med era barn, då främst särkullsbarnen, om vad som är er vilja och att ni önskar att de tillfälligt avstår sina arv i väntan på att båda gått bort, för att sedan ta ut hela sin arvslott. Som står ovan kan särkullbarnen dock inte tvingas till det och om de önskar kan de därför kräva ut sin laglott, vilket som sagt blir en åttondel vardera.

Sammanfattningsvis kan ni således reglera detta till stor del. Jag ska försöka exemplifiera effekten nedan.

För enkelhetens skull säger vi att den av er som går bort först efterlämnar sig 120 kronor. Vad som avgör laglott av detta är 60 kronor. Detta fördelas sedan på makens fyra barn, vilket ger oss 15 kronor vardera. Med ett inbördes testamente kommer resultatet bli följande:

Den efterlevande maken förvaltar 60 (den resterande del som inte utgör laglott) + 30 (de två gemensamma barnens laglott) vilket blir 90 kronor av de ursprungliga 120. De resterande 30 kan särkullbarnen kräva ut i förtid.

När den efterlevande maken går bort, kommer vardera barns andel ökas med 15 (60/4). De gemensamma barnen får då ut 30 vardera och särkullbarnen, som redan fått ut 15 var, får ut ytterligare 15 vardera.

Vill ni ha hjälp att formulera ett testamente kan ni antingen göra det på http://lawline.se/avtal/testamente eller kontakta någon av våra jurister på www.lawline.se/boka. De kan även hjälpa er om ni har detaljer ni vill tillägga eller undrar över något övrigt.

Hoppas ni fått svar på era funderingar.

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”