Rättspsykiatrisk vård vid bötesbrott

2017-09-15 i Påföljder
FRÅGA
Har lagförslaget om att ta bort rättspsykiatrisk vård så att man inte ska kunna dömmas till det gått igenom? Och kan man dömmas till rättspsykiatrisk vård för ett brott som annars skulle gett böter upp till fängelse i högst 6 månader?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättspsykiatrisk vård är idag en påföljd som man kan dömas till om man lider av en allvarlig psykisk störning. Något sådant lagförslag har alltså inte gått igenom.

Förutsättningarna för att kunna döma någon till rättspsykiatrisk vård finns i 31 kap. 3 § brottsbalken. Ett av kraven är att påföljden för brottet inte bedöms kunna stanna vid böter. Bedöms brottet kunna ge fängelse så kan rättspsykiatrisk vård istället bli påföljden. Behovet av rättspsykiatrisk vård bör vara klart uttalat av åklagaren för att domstolarna ska finna det lämpligt att överlämna till sådan vård med anledning av ett mindre allvarligt brott, som t.ex. ett brott där straffskalan är böter eller fängelse upp till sex månader.

Du kan alltså dömas till rättspsykiatrisk vård även om böter finns med i själva straffskalan, ifall brottet är tillräckligt allvarligt och påföljden därav inte bedöms stanna vid böter. Skulle brottet vara så bagatellartat att det bedöms stanna vid böter men de andra förutsättningarna för rättspsykiatrisk vård är uppfyllda så är det sannolikt så att åklagaren väljer att inte väcka åtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper Forsgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1632)
2022-01-16 Preskription av brott
2022-01-16 Kan man få ta en del av sitt fängelsestraff i fotboja ?
2022-01-11 Ansökan om fotboja
2021-12-31 straffas man hårdare om offret är barn eller vuxen?

Alla besvarade frågor (98494)