FrågaFAMILJERÄTTAdoption11/05/2016

Rättsliga band efter en adoption

Hej!

Jag undrar lite hur en vuxen-adoption går till?

jag har en styvfar som alltid tagit hand om mig, även när min mor och han gick i sär.

Nu ser han mig som sin dotter, och ställer alltid upp på mig och min familj.

Han ser sig själv som morfar till min dotter och ställer alltid upp i vått och torrt.

Saken är den att min far avled när jag var nio år gammal, så min styvfar är den enda manliga

förebild jag haft under min uppväxt. Han har själv inga egna biologiska barn, och det tycker jag är synd.

Jag önskar genomföra en adoption i det här fallet, men är osäker på hur det fungerar bl.a.

Nu är det så att jag inte har någon vidare bra kontakt med min mor och hennes släkte, utan mitt hjärta finns på min biologiska fars sida. Dessa har jag en extremt fin kontakt med, och jag vill därmed inte "skiljas" från det släktet.

Hoppas ni förstår min tanke där.

Jag vill alltså att min styvfar adopterar mig, men jag vill fortfarande stå kvar som dotter till min biologiska far, kan man göra så?

Istället tänker jag att man kan utesluta mig från min mors släkte, låter lite krångligt men jag vill inte längre vara dotter till min mor. Jag vill dock fortfarande vara dotter till min far - men också att min styvfar adopterar mig.

Går detta att genomföra?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB), se här. En ensamstående person får adoptera ifall adoptanten (den som adopterar) har fyllt 25 år, 4 kap. 1 § FB, se https://lagen.nu/1949:381#K4P1S1. Vidare gäller att inga andra än makar får adoptera gemensamt, 4 kap. 4 § FB, se https://lagen.nu/1949:381#K4P4S1. Detta innebär således att varken sambor, kompisar eller syskon osv får adoptera tillsammans. Det är också endast i det fall att en person adopterar sin makes barn som barnet i efterhand blir deras gemensamma, en så kallad styvbarnsadoption, 4 kap. 3 § FB, se https://lagen.nu/1949:381#K4P3S1. Av detta följer att ifall en person skulle adoptera sin sambos barn skulle inte adoptionen leda till att barnet ansågs vara sambornas gemensamma utan istället skulle det rättsliga föräldraskapet övergå från den ena sambon till den andra. För din del innebär detta att det inte är möjligt för din styvfar att adoptera dig utan att du förlorar dina rättsliga band till båda dina biologiska föräldrar och därmed även din fars släkt. Den som adopterats ska nämligen efter adoptionen i rättsliga hänseenden ses som adoptantens barn och inte som sina biologiska föräldrars barn, 4 kap 8 § FB, se https://lagen.nu/1949:381#K4P8S1.

Ifall du fortfarande vill att din styvfar ska adoptera dig ska han skicka in en adoptionsansökan till den tingsrätt där han har sin hemvist. Utifrån ansökan kommer tingsrätten göra en lämplighetsbedömning av adoptionen. En adoption får nämligen bara godkännas om det kan anses vara till fördel för den som adopteras samt att den sökande till exempel har varit med och uppfostrat barnet eller att det finns en förälder/barn-relation, 4 kap. 6 § FB, se https://lagen.nu/1949:381#K4P6S1. Din styvfar ska därför i ansökan berätta varför han vill adoptera dig.

Från adoptionsansökan ska det också framgå att inga ekonomiska skäl ligger bakom adoptionen. Ekonomiska skäl för en adoption är inte tillåtet varför det från ansökan bör framgå att någon form av betalning varken utgått eller utlovats, 4 kap. 6 § 2 st. FB, se https://lagen.nu/1949:381#K4P6S2.

Till sist ska ditt samtycke till adoptionen framgå från ansökan. Den som är över 12 år får nämligen inte adopteras utan eget samtycke, 4 kap. 5 § FB, se https://lagen.nu/1949:381#K4P5S1. Vidare ska både du och din styvfar ange era namn, personnummer och underskrifter. Ni ska även bifoga personbevis vilket utfärdas av skattemyndigheten.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jenny VilanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000