Rättshandlande i ekonomisk förening

2016-03-30 i Föreningar
FRÅGA
Hej,Om vår nuvarande ordförande i vår ekonomiska förening (förskoleverksamhet) har skrivit på ett hyreskontrakt och sedan slutar kan fastighetsägaren åberopa detta och säga upp kontraktet. Mvh "Kommande ordförande"
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Under förutsättning att ordföranden hade behörighet och befogenhet att ingå hyresavtalet för föreningens räkning är avtalet bindande mellan föreningen och fastighetsägaren. Att ordföranden sedermera slutar utgör ingen grund för att säga upp hyresavtalet från fastighetsägarens sida, under förutsättning att det inte finns en klausul i hyresavtalet som uttryckligen anger detta.

Vänligen

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll