Rättigheter vid utmätning av bostad

2020-08-26 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Jag undrar var man kan be om hjälp vid en utmätning av bostad? Min makes del av bostaden har utmätts för en skuld till skattemyndigheten efter en konkurs av ett Handelsbolag. Detta innebär ju i praktiken att även jag och våra tre söner drabbas och blir bostadslösa. Jag och barnen bör väl ha några rättigheter att vända oss till?Två utav sönerna lider av svårare psykiskohälsa och intyg finns för detta. Själv är jag funktionsnedsatt och i behov utav de anpassningar som gjorts i bostaden. KF har gjort en "okulär" uppskattning av bostadens värde(de har ej besökt bostaden) som ligger 1 miljon högre än bankens värdering. Detta vänder vi oss emot då ingen värdehöjande renovering är gjord utan tvärtom har det framkommit att vi tex har fukt i krypgrunden och mögelangrepp på vinden som kräver åtgärd enl Anticimex ,20/5-20. Likadana hus som till skillnad mot vårt har genomgått de större renoveringarna som tak, isolering, paneler, syll, tvättstuga, kök och badrum, har sålts för mellan 1 400 000-400 000 LÄGRE än vad KF uppskattat vårt hus till. Vi vill såklart bestrida detta men lyckas inte få tag i någon jurist som ens vill vägleda oss. Vart vänder man sig? Hur gör man? Löneutmätning är pågående tillsammans med den tidigare delägaren av HB;t och skulden är i och med det avbetald med 1/4 dvs 400 000 sedan 1 1/2 år.Sönerna är 16, 18 och 19 år. Vår första överklagan avslogs och vi har nu fåt en vecka, t.o.m den 27/7 att yttra oss till Tingsrätten.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Samägande och utmätning

Såvitt jag förstår samäger ni bostaden. Vid utmätning av andel i egendom som är samägd gäller 8 kap. 8 § Utsökningsbalken (UB). Kronofogdemyndigheten har, som det verkar i ditt fall, beslutat enligt nämnda paragraf att hela egendomen skall säljas. Enligt samma paragraf kan Samäganderättslagens 6 § och 7 § utgöra hinder mot att kronofogden kan göra så. I 6 § Samänderättslagen (SamägL) framgår att vid samägande kan parterna genom ett avtal förhindra att egendomen kan försäljas i sin helhet. Trots att det inte framgår av lagen har Högsta domstolen bestämt att detta ändå inte gäller som hinder när kronofogden beslutat enligt 8 kap. 8 § UB (se domen NJA 2007 s. 455), åtminstone inte om huset är köpt. Däremot gäller fortfarande regeln om anstånd med försäljningen vid synnerliga skäl som också framgår av 6 § SamägL.

För att det ska föreligga så kallade synnerliga skäl krävs det väldigt starka skäl. Det faktum att era söner lider av psykisk ohälsa och att du är funktionsnedsatt är troligen inte tillräckligt starka skäl. Enligt 7 § SamägL kan det också vara ett hinder mot kronofogdens beslut om en fastighet är på väg att klyvas.

Värdering och rimlighetsbedömningar vid utmätning av bostad

Nu till frågan om värdering av boendet samt frågan om när det är rimligt att utmäta ett boende.

Jag antar att ni vänder er mot värderingen av boendet som kronofogden gjort då värdet på boendet i förhållande till lånen på boendet inte skapar något övervärde av vikt och att det därför inte är någon mening med att sälja boendet. Detta är en viktig aspekt och utgör tillsammans med flera andra faktorer, som t. ex. om det pågår en löneutmätning, något som kronofogden ska ta hänsyn till när de ska besluta om utmätning av bostad (4 kap. 3 § UB). Det kallas att utmätningen ska vara försvarlig.

Europakonventionen gäller som lag i Sverige (2 kap. 19 § Regeringsformen). Europadomstolen som är domstolen som bevakar att länderna följer Europakonventionen, har slagit fast att det måste göras en rimlighetsbedömning i sådana här situationer. Det är fråga om en helhetsbedömning där aspekter som särskilt ömmande förhållanden hos den skuldsatte ska vägas in och Barnkonventionen m.m.

Överklagan och ombud

Ni kan naturligtvis överklaga beslutet (18 kap 1 § UB).

Ni undrar också hur ni ska gå till väga och vem ni kan anlita som ombud (med ombud menas exempelvis en advokat). Ett utmätningsärende som detta hanteras enligt den så kallade Ärendelagen. Enligt Ärendelagen (ÄL) så betalas rättegångskostnaderna för ombud av parterna själva (32 § ÄL tolkad motsatsvis). Det betyder att även om ni vinner målet måste ni betala själva för den ni anlitat som ombud. Nu är det dock så att Högsta domstolen i ett domstolsavgörande (NJA 2015 s. 374) uttalat att utmätningsmål kan utgöra ett undantag från denna regel. Det betyder att ni skulle få betalt för ombudet om ni skulle vinna målet.

Jag kan tyvärr inte svara på varför ni har svårt att hitta ett ombud. Kanske är de oroliga att de inte ska få betalt vid förlust.

Sammanfattning

Det verkar finnas fog för att överklaga detta beslut både vad gäller värderingen av boendet och rimligheten i utmätningen av bostaden som sådan. Det verkar dock svårare att överklaga beslutet enligt 8 kap. 8 § UB att sälja huset som helhet. Jag tycker också att det borde finnas goda möjligheter att få betalt för rättegångskostnaderna vid en vinst av målet.

Hoppas ni fått en överblick över problemet och att ni är nöjda med svaret.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (522)
2021-04-10 Kan kronofogden sälja samägd fastighet?
2021-04-09 Kan kronofogden utmäta skatteåterbäringen, även om man lever under existensminimum?
2021-03-31 Utmätning av bil för dotterns skulder
2021-03-30 Turordning vid utmätning

Alla besvarade frågor (91095)