Rättigheter vid obehöriga transaktioner

2018-09-23 i EKONOMI
FRÅGA
För ca 1 månad sedan blev jag av med en stor summa pengar. Någon har tagit sig in på min banksida, ändrat inställningar och swishat tre ggr, totalt nästan 1/4 miljon. (Jag har definitivt inte lämnat ut mina bank-id uppgifter). Polisanmälan gjordes 20 timmar efter brottet. Polisen kunde då se vem mannen som är mottagare är. Han förekommer i flera liknande brott. Banken säger att de arbetar på det, det kan ta lång tid innan jag får besked om ev återbetalning. Har förstått att kontobedrägerier är vanligt. Vad kan/ska jag göra? Hur lång tid får detta lov att ta? Bör jag ta hjälp av jurist för att sätta press på banken? Banken har ironiskt nog erbjudit sig att jag får låna pengarna - mot ränta.
SVAR

Hej och tack för att du valt att fråga oss på Lawline!

Kontohavaren har skyldigheter som tillkommer för att få skydd mot sådana här bedrägerier. Kontohavaren är skyldig att skydda en personlig kod, vid vetskap om obehörig transaktion genast meddela detta och i övrigt följa de villkor som ingår i avtalet för användande av betalningsinstrument. Om kontohavaren har underlåtit att skydda den personliga koden, och en obehörig transaktion genomförts, ansvarar kontohavaren för hela beloppet eller endast 1 200 kr för konsumenter. I 6 § st. 1 (Lag om obehöriga transaktioner) framgår det att kontohavaren ansvarar för hela beloppet vid en obehörig transaktion om transaktionen genomförts på grund av åsidosättande av en skyldighet och åsidosättandet var genom grov vårdslöshet. Dock står det i st. 2 att en konsument är endast ansvarig för belopp upp till 12 000 kr om denne inte handlat särskilt klandervärt, då svarar kontohavaren för hela beloppet.

Grov vårdslöshet skulle kunna vara att förvara kort och kod (eller i detta fallet mobil och kod om jag förstått det rätt) på samma ställe på offentliga platser. Särskilt klandervärda handlingar skulle vara samma som grov vårdslöshet men att man även lämnar sakerna utan uppsikt, eller att man lämnar ut bankkoder. Ett undantag till att få skydd skulle även vara om du underlåtit att underrätta banken om transaktionerna och spärrat dina konton.

Alltså för att sammanfatta:

Har du underrättat utan dröjsmål från när du fick reda på det, och i övrigt följt dina skyldigheter i stycke 1 så är du inte betalningsskyldig och banken ska ersätta dig.

Har du åsidosatt dina skyldigheter är du skyldig upp till ett belopp om 1 200 kr.

Har du varit grovt vårdslös är du skyldig upp till ett belopp om 12 000 kr.

Har du förfarit särskilt klandervärt så står du för hela beloppet.

Om du inte förfarit särskilt klandervärt så ska banken ersätta dig med minst 250 000 - 12 000 = 238 000 kr.

Hoppas det här hjälpte!

David Zandian
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (285)
2019-03-17 Hur kan man dela upp betalningen av sina gemensamma kostnader på ett rättvist sätt?
2019-02-28 Får mina föräldrar göra en kreditupplysning utan mitt godkännande?
2019-02-27 Felaktigt utställda fakturor
2019-02-27 utgången värdeavi

Alla besvarade frågor (66937)