Rättigheter till gemensam bostad

Min man ville skiljas. Vi har varit gifta och bott ihop i 18 år. Vi bo i lägenhet som han köpt ett år före. Han ville sälja lägenheten och sätta mig på gatan (jag är 73 år gammal) för att han säga att han köpt lägenheten förre vi var gift. Har jag nån rättigheter?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

Din situation regleras i Äktenskapsbalken, som du hittar här.

I 7 kap 5§ Äktenskapsbalken stadgas att en make inte utan den andre makens samtycke får avhända, det vill säga sälja, egendom som utgör makarna gemensamma bostad. Vad som utgör makars gemensamma bostad regleras vidare i 7 kap 4§ Äktenskapsbalken, där det i tredje punkten sägs att till gemensam bostad räknas byggnad eller del av byggnad som innehas av ena maken eller båda makarna med hyresrätt eller bostadsrätt, med huvudsakligt syfte att vara er gemensamma bostad. Er bostad borde därmed uppfylla rekvisiten för att vara er gemensamma bostad.

Således utgör lägenheten som du och din man bor i er gemensamma bostad, och enligt 7 kap 5§ Äktenskapsbalken får inte din make sälja den utan ditt samtycke. Detta gäller även om ni har inlett er äktenskapsskillnad men inte än är färdiga med bodelningen och därigenom bestämt vem av er som egendomen ska tillfalla.

Ett undantag från denna bestämmelse finns i 7 kap 5§ Äktenskapsbalken som säger att om din man äger lägenheten som enskild egendom krävs inte ditt samtycke för att sälja den. Huvudregeln är då enligt 7 kap 1§ Äktenskapsbalken att all egendom en make äger är giftorättsgods, om den inte är enskild egendom enligt 7 kap 2§ punkt 2-4. Egendom blir då enskild bland annat genom att maken mottagit lägenheten genom arv eller gåva, med förbehåll att lägenheten är enskild egendom. Av din fråga verkar det inte vara så i ert fall.

Sammanfattningsvis gäller således att din make inte har rätt att sälja er gemensamma bostad, även om han köpt den innan ni gifte er, så länge den inte i enlighet med 7 kap 2§ Äktenskapsbalken punkt 2-4 är hans enskilda egendom.

Om din man har sålt lägenheten utan ditt samtycke ska domstolen enligt 7 kap 9§ Äktenskapsbalken ogiltigförklara försäljningen om du väcker talan om detta. En sådan talan ska du skicka till domstolen inom 3 månader från det att du fått reda på att din make sålt lägenheten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica LeufstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000