Rättigheter för dödsbodelägare vid osämja angående arvsskiftet

FRÅGA
Min pappa avled 2012 och jag, min syster och min avlidne brors två söner är dödsbodelägare. Vi har delat kvarlåtenskapen förutom alla fotoalbum som min syster tagit från hemmet innan min pappa avled. Hon sa att hon lånat dom. Där ingick även ett album jag gjort till min pappa. En överenskommelse gjordes, som finns protokollförd, att även de skulle sämjodelas. Mina brorssöner ville inte ha några album. Min syster och jag dela på albumen + att jag skulle få det album som jag gjort. Ett år efter att min pappa avlidet gjorde jag påtryckningar betr. albumen då påstod hon att hon hade fått alla albumen av min pappa. Vilket jag på det bestämdaste bestred. Men för att få ett få ett arvskifte godtog jag att jag kunde nöja mig med att jag fick det albumet jag gjort samt kopior på övriga foto förutsatt att dom var av sådan kvalitet att jag kunde göra egna album.Efter många påtryckningar under flera år kom det kopior som var felaktigt gjorda och fullständigt värdelösa.Har sedan dess gjort flera påtalan om att få nya samt erbjudit mig att själva göra kopior, vilket helt har ignorerats. Det andra albumet har jag inte heller fått.Nu anser min syster via sitt juridiska ombud som hela tiden förträtt henne att saken är utagerad och att ett arvskifte kan ske.Vilket ansvar har ett juridiskt ombud för att en överenskommelse fullföljs av hans klient?Kan jag begära skadestånd av dödsboet om jag måste ta det domstol för att få del av albumen?Kan en boutredningsman göra något åt detta?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa in fråga till Lawline!

Boutredningsman

Eftersom ni redan verkar ha genomgått boutredningen så är nästa steg arvskiftet, till vilket en skiftesman blir aktuell. Du som dödsbodelägare har rätt att ansöka hos tingsrätten om att få förordnad en skiftesman till skiftet av arvet, 23 kap 5 § Ärvdabalk (1958:637), ÄB, se här.

Fördelen med att förordna en skiftesman är att när ni som dödsbodelägare inte kommer överens är skiftesmannen skyldig att skifta arvet i ett så kallat tvångsskifte, 17 kap 6 § ÄB. Det är dödsboet i egenskap av juridisk person som betalar ersättning till skiftesmannen, 17 kap 7 § och 23 kap 5 §, ÄB.

Skadestånd?

När det är en skiftesman som har skiftat dödsboet kan, om någon av dödsbodelägarna inte är nöjd med skiftet, de klandra skiftet hos tingsrätten, 17 kap 8 §, ÄB.

Nu när ni har försökt att komma överens utan boutredningsman, respektive skiftesman, kan du som dödsbodelägare föra en talan gentemot din syster i egenskap av dödsbodelägare. En talan kan endast föras i rätten om den hänför sig till arvsskiftet, och inte till bodelningen (bouppteckningen). Är det en talan som hänför sig till bouppteckningen ska du istället vända dig till tingsrätten och begära ett förordnande om boutredningsman, 18 kap 1b § och 19 kap 1 §, ÄB. En förordnad boutredningsman som inte själv är dödsbodelägare i boet kommer automatiskt att bli skiftesman när det är dags att skifta boet, 17 kap 1 § ÄB.

Din systers juridiska ombuds ansvar

Din systers ombuds främsta plikt är att visa lojalitet och trohet gentemot sin klient, inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. En advokat får inte främja orätt, däribland får en advokat inte medverka till att handlingar upprättas för skens skull.

Om det skulle vara så att din systers advokat gör det här, så agerar han inte i god advokatsed. Utifrån den information jag har fått i frågan kan jag inte avgöra huruvida det här är fallet, utan endast lista det som inte är tillåtet i rollen som advokat. Ovan är taget ur advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed med kommentar, se https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/vagledande-regler-2016-med-kommentarer-juni-2016.pdf

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis finns det två alternativ: (1) ansöka om skiftesman så att boet kan skiftas, eller (2) ansöka om boutredningsman, vilket kan göras även om boet är skiftat, 19 kap 1 §, ÄB.

Vill du ha vidare juridisk rådgivning här på Lawline kan du boka tid med jurist för 1699kr/ h ink. moms, se http://www.lawline.se/boka

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1141)
2022-01-21 Får dödsbodelägare ta ut egendom ur lägenhet tillhörandes dödsboet?
2022-01-13 Kan en arvtagare göra bouppteckningen?
2022-01-10 Avstår efterlevande make sitt arv om denne tillämpar 12:2 regeln?
2022-01-06 När behöver bouppteckning genomföras?

Alla besvarade frågor (98546)