Rätten till laglott

2017-01-16 i Testamente
FRÅGA
Jag är utesluten ur ett testamente. Har jag rätt till laglott?
SVAR

Hej!

I Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) kapitel 7 kan man läsa om bröstarvinges rätt till laglott.

Om en bröstarvinge vill få ut sin laglott kan den påkalla jämkning av testamentet. Bröstarvingen måste begära jämkning inom sex månader från det att denne delgivits testamentet. Bröstarvingen begär jämkning genom att tillkännage sitt anspråk till testamentstagaren eller testamentstagarna. Om bröstarvingen inte begär jämkning inom tidsfristen vinner testamentet laga kraft, 7:3 ÄB.

Om du är en bröstarvinge (d.v.s. barn till den person som avlidit) har du således rätt till laglott oavsett vad som förordnats i testamentet.

Malin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2685)
2020-12-03 Hur ändrar jag arvsordningen?
2020-12-03 Hur mycket kan man testamentera bort till en särbo?
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?

Alla besvarade frågor (86880)