rätten till efterarv - förordnande om testamente

2019-02-28 i Efterarv
FRÅGA
Rätt till efterarv eller inte? Min far informerade mig strax innan han gick bort att han ville skydda sin kvarvarande maka och att jag skulle få vänta på min arvslott. Nu när han har gått bort finns ett testament som beskriver laglotten vid hans bortfälle men frågan är om det finns möjlighet till efterarv för min del som är särkullsbarn och inte ett av dom 3 gemensamma barnen. Makan får med fritt förfogande erhålla min halva min arvslott i första läget, men kan man hävda efterarv enligt testamentet? Blir villrådig då min far varit tydlig med detta ett par tilfällen under dom sista åren och testamentet nämner endast dom 3 kvarvarande barnen vid makans bortgång. Om hon dött först finns jag inte med alls i texten och om jag tolkar det rätt har jag då min fulla arvslott åtminstånde efter min far enligt fördelningsprincipen.Hur skall jag tolka detta testament?-Om jag YY avlider före min make skall all kvarlåtenskap tillfalla honom med fri förfoganderätt. Efter hans död skall kvarlåtenskapen tillfalla samtliga våra tre gemensamma barn till lika fördelning dem emellan. - Om jag XX avlider före min maka skall hon med fri förfoganderätt erhålla all min kvarlåtenskap förutom min sons rätt till laglott efter mig. Efter hennes död skall kvarlåtenskapen tillfalla samtliga våra tre gemensamma barn till lika fördelning dem emellan.
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Arv

Lite kort om arv, som du är medveten om ärver du och dina syskon din pappa, enligt 2 kap 1 § ärvdabalken och ärver lika lott. Men om den som dött var gift vid dödstillfället tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken/makan, enligt 3 kap 1 § ärvdabalken. Det framgår även i denna paragraf att om det fanns ett särkullbarn har denne rätten att ta ut sin arvslott direkt.

Laglott – arvslott

I 7 kap 1 § ärvdabalken förklaras det att hälften av arvslotten är laglotten. Det betyder att man som bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, resterande del kan testamenteras bort.

Efterarv

Rätten till efterarv beror på om den efterlevande maken ärvt kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och givetvis om det finns pengar kvar att ärva. Det ska även sägas om den ena maken har testamenterat bort all sin kvarlåtenskap till den efterlevande maken, utan förordnande om efterarv är rätten till efterarv utesluten.

Testamentets tolkning

Eftersom du är särkullbarn har du rätt att få ut din arvslott direkt som jag förklarat ovan. Men din far har begränsat denna rätt genom sitt testamente och ger dig bara rätten till din laglott. Resterande del av kvarlåtenskapen ärver din styrmor med fri förfoganderätt. Eftersom det skrivits ett testamente om att efterlevande makan ska med fri förfoganderätt ärva kvarlåtenskapen, så ska särkullbarnet ha rätt att få efterarv vid den efterlevande makans död. I ditt testamente dock står det ingenting om rätten till efterarv, och rätten till efterarv är beroende av om det står något i testamentet om detta. Därmed har rätten till efterarv försvunnit. Som jag uppfattar testamentet står det inget om rätten till efterarv och därmed faller denna rätt bort. Dock har du alltid rätt till din laglott. Det betyder, som jag tolkar det, att du inte har rätt till arv när din styrmor går bort, utan de arvet ska delas lika mellan deras gemensamma barn.

Sammanfattning

Som jag nämnt ovan ärver du din far eftersom du är bröstarvinge. Eftersom du är särkullbarn har du rätten att ta ut din arvslott direkt om det inte föreligger ett testamente som säger något annat. I detta fall finns det ett testamente som säger att du har rätt att ta ut din laglott, vilket utgör hälften av arvslotten. Rätten till efterarv har du så länge testamentet inte säger någonting annat, om det gör det så måste ett förordnande om efterarv finnas i testamentet. I ditt fall finns det inget förordnande om efterarv, därmed har du bara rätt till din laglott såsom jag tolkar testamentet.

Det blir ju lite klurigt med det du säger, eftersom din pappa förmodligen ville att du skulle ha din fulla arvslott efter hennes död, men det är inget som framgår av testamentet eftersom det bara nämner de tre gemensamma barnen och inte dig. Jag hoppas du fått svar på dina funderingar och det är bara att höra av dig om du har flera, till antingen mig eller mina kollegor. Men om jag vore du, så skulle jag kontakta en jurist. Det med tanke på vad din pappa har sagt till dig och att testamentet säger motsatsen till vad han förklarat för dig angående din arvslott. Vi har duktiga jurister här på Lawline som kan hjälpa dig!

Om du vill ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist, då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist.

Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll