FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt14/03/2020

rätten till att avbeställa

Vi ska ta ner 3 tallar på vår trädgård. Mailade ett företag och de skickade offert. Jag skrev för 2 veckor sedan att jag gärna vill boka in och ta ner de. Fick till svar att vi har minst 1,5 månad väntetid. Jag skrev att det var okej.

Idag fick jag höra om en annan firma som kan ta ner de om redan 2 dagar och till ett bättre pris. Mailade då det förra företaget och skrev att vi avbokar hos de. Då fick jag till svar "Vill ni bryta vårat skriftliga avtal är det upp till er".

Vad menar de? Har jag skyldighet att betala de ändå nu? Eller att anlita de i alla fall?

Lawline svarar

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida ni kan avbeställa en tjänst. Detta är en fråga som regleras främst av konsumenttjänstlagen.

Principen om avtalsbundenhet

En av huvudprinciperna i avtalsrätten är avtalsbundenhet (löften ska hållas, pacta sunt servanda). Utgångspunkten är att man inte har rätt att ångra sig eller rätt att avbeställa men det finns många undantagsfall.

Har en konsument rätt till att avbeställa en tjänst?

Konsumenten har rätt till att avbeställa en tjänst men näringsidkaren har rätt till en viss ersättning för den delen av arbete som har utförts och det som måste utföras (42 § första stycket konsumenttjänstlagen). Konsumenten behöver inte anföra några skäl. Rätten till att avbeställa varar ända till dess arbetet slutförts. Näringsidkaren har rätt till ersättning för utebliven vinst på de uppdrag som näringsidkaren avböjt för att åta sig den tjänsten som avbeställdes (42 § andra stycket konsumenttjänstlagen).

Vad innebär detta för dig?

Eftersom du är en konsument har du rätt till att avbeställa en tjänst innan den slutförts. Avbeställning kan ske till och med om anledningen skulle vara att du funnit ett annat företag som är villig att utföra motsvarande arbete billigare. Du har avbeställt tjänsten innan den har börjats det vill säga du är inte skyldig att betala ersättning för den. Eftersom företaget har avböjt andra beställningar för att åta sig att utföra arbete åt dig, är du skyldig att kompensera företaget för den delen. Ersättning kan aldrig vara mer än företagets förlust på grund av avbeställningen. T ex. om den tjänst som skulle utföras åt dig kostade 500 kr och den tjänst som avböjdes kostade 800 kr. Den maximala beloppet du kommer att betala är 500 kr. Näringsidkaren är skyldig att begränsa sin skada genom att boka in någon annan. De måste agera som om de inte hade rätt till skadestånd. Eftersom du avbeställde tjänsten mycket tidigt, har företaget god tid på sig för att hitta en annan kund och begränsa sin skada.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül DuranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000