Rätten att få ta del av ljudinspelning av årsmöte

2017-09-13 i Föreningar
FRÅGA
Sekreteraren i en ideell förening gör en ljudupptagning under föreningens årsmöte för att ha som hjälp till när hen skriver protokollet sen. Får medlemmar i föreningen ta del av ljudinspelningen senare, eller vad gäller för ljudinspelningen?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ideella föreningar styrs av dess stadgar. Det finns ingen särskild lag som reglerar hur en ideell förening ska bedriva sin organisation. Stadgarna som föreningens medlemmar satt upp är ramarna för vad som gäller för den föreningen. Man kan säga att stadgarna fungerar som ett avtal mellan medlemmarna och föreningen. I stadgarna kan det stå hur föreningen behandlar mötesprotokoll i förhållande till dess medlemmar och även utomstående.

Det finns ingen motsvarighet till offentlighetsprincipen inom föreningsrätten och medlemmar har ingen absolut rätt till att få ta del av protokollen. Om en medlem vill ta del av protokoll eller andra handlingar ankommer det oftast på styrelsen att fatta ett beslut om den saken. Så om stadgarna i föreningen inte reglerar just ljudupptagningar är det upp till styrelsen att fatta beslut om de anser det lämpligt att ljudupptagningen lämnas ut till en medlem.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper Forsgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll