Rätten att få egen egendom vid skilsmässa

2017-08-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej har en fråga när jag och mitt ex va gifta köpte vi en husvagn har jag rätt till den nu när vi är skilda
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du inte nämner något om ett äktenskapsförord så utgår jag i mitt svar ifrån att något sådant inte finns. Vid äktenskap är huvudregeln att all egendom som två makar äger inklusive husvagnen är ert gemensamma giftorättsgods. (7 kap 1 § ÄktB)

När två makar skiljer sig har den andre maken ”rätt” till hälften av vad den andre maken äger. Vid skilsmässa görs en bodelning där era gemensamma egendomar (giftorättsgodset) förenklat läggs samman och delas på två efter det att man gjort avdrag för eventuella skulder (1 kap 5 §, 9 kap 1 §, 11 kap 3 § ÄktB). Den ena halvan blir din och den andra din ex-makes.

När man sedan delar upp egendomarna mellan er enligt ovan så har du rätt att i första hand få din egen egendom (11 kap 7 § ÄktB). Om det var du som köpte husvagnen så är alltså chanserna stora att du ska få rätt till husvagnen. Om det var du som köpte husvagnen och husvagnens värde skulle överstiga värdet av din halva, så har du rätt att istället betala motsvarande belopp i pengar. Om du ställer säkerhet som ditt ex godtar eller ordnar med pant eller borgensförbindelse så kan du också få anstånd med en sådan betalning på upp till sex månader. (11 kap 9 § ÄktB).

Om det inte var du som köpte husvagnen så får du försöka prata med henne och försöka kompromissa er fram till en lösning.

Lycka till!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?