Rätten att få delta vid bouppteckning samt ta del av testamente

Jag har en fundering. Farfar dog juli-2009 farmor och farfar har skrivt testamente. Jag vet ej vad som står i det. De har 2 barn i livet-min pappa och hans 8 år yngre bror. När farmor dör får vi barnbarn veta vad som står i testamentet, eller kan de hålla det hemligt och även att vi inte är med vid bouppteckningen. Eller kan vi kräva att få vara med vid den.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler som rör svensk arvsrätt regleras till största delen i ärvdabalken. Närmaste arvingar är bröstarvingar, alltså den avlidnes barn (2 kap. 1 §). Är samtliga bröstarvingar i livet är det de som delar på kvarlåtenskapen, eventuellt tillsammans med testamentstagare om sådana finns. Vid dödsfallet ska arvingarna delges testamentet och dessa får då veta vad som står i testamentet (14 kap. 4 §). Dödsbodelägare är arvingar, make, sambo och universella testamentstagare och det är dessa som förvaltar dödsboet (18 kap. 1 §). Universell testamentstagare är den som i testamentet tillerkänns hela kvarlåtenskapen eller en andel av den (11 kap. 10 § andra stycket). Eftersom dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna kommer därmed också eventuella universella testamentstagare ta del av testamentet. Men om du och övriga barnbarn har föräldrar i livet är ni inte är arvingar och då har ni heller ingen rätt att kräva att få ta del av testamentet. Är däremot någon av bröstarvingarna avliden träder den bröstarvingens barn i dess ställe genom den s.k. istadarätten och kommer då få ta del av testamentet (2 kap. 1 § andra stycket).

Mitt svar blir dessvärre liknande när det gäller bouppteckningen. Till en bouppteckning ska samtliga dödsbodelägare kallas (20 kap. 2 §). Eftersom barnbarnen inte är arvingar så länge deras föräldrar är i livet så har ni ingen rätt att delta vid bouppteckningen såvida ni inte är upptagna som universella testamentstagare. Däremot är det tillåtet att ni deltar vid bouppteckningen så länge inte någon av dödsbodelägarna motsätter sig det.

Jag hoppas detta besvarade din fråga! Om det är något annat du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning