FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/05/2018

Rättegångskostnader och umgänge för brottsling

Hej.

Min dotter, ensamstående mamma till 1 barn 5 år, har blivit stämd till tingsrätt av barnets pappa,(sitter i fängelse 9 år, för barnpornografi och pedofili, dom finns att han förgripit sej, flera gånger, på små barn ) som vill ha tel.kontakt med sin dotter, till en början, som han inte sett eller haft NÅGON kontakt med på drygt 4 år. Vem ska nu betala rättegången och advokat, som min dotter tvingas ha? Är det möjligt att pappan kan få umgänge vid ett sådant grovt brott?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Rättegångskostnader i umgängestvister. Huvudregeln vad gäller rättegångskostnader i umgängestvister är att varje part ska bära sin egen del av rättegångskostnaderna. Din dotter kommer därmed om det inte finns särskilda omständigheter som nämns i 2 st. stå bära sin rättegångskostnad, enligt 6:22 Föräldrabalken. Undantagen är parten anses ha dragit igång en onödig rättegång enl. 18:3 Rättegångsbalken (RB) eller om någon av parten förfarit vårdlöst eller liknande enl. 18:6 RB.

I vissa fall finns chans att få rättshjälp med kostnaderna men några förutsättningar är ex. en bruttoinkomst som inte får överstiga 260 000/ år (6 § Rättshjälpslagen) och att man inte har en försäkring som innehåller rättsskydd för den uppkomna tvisten (9 § Rättshjälpslagen). Tips är då att kolla upp med hemförsäkringen vilket rättsskydd som ingår och om det inte täcker eftersöka möjligheterna till rättshjälp.

Umgänge till förälder som begått grovt brott. Denna fråga är mycket svårare att besvara. Till att börja med är det viktigt att veta att det inte finns ett generellt undantag från att bevilja en förälder umgänge på grund av denne har begått brott. Det är en individuell prövning som görs i varje enskilt fall. Domstolen lägger stor vikt vid barnets bästa 6:2 a FB, gör en riskbedömning för om det föreligger en påtaglig risk för barnet om umgänge beviljas, barnets behov av en relation med båda föräldrarna osv. Som du nu kan förstå är det svårt att förutsäga hur möjligheterna att få umgänge beviljat ser ut i detta fall. Mycket vikt läggs på omständigheter i fallet som kan tala för eller emot det ena eller det andra. Det finns en dom från Hovrätt där en pappa som tidigare varit dömd för grovt barnpornografibrott beviljades umgänge, läs här. Denne hade dock avtjänat sitt straff, inte dömd för pedofili som i ert fall. Å andra sidan begär pappan i ert fall endast telefonkontakt och mannen i det nämnda fallet begärde att få träffa barnet.

Jag råder er att så snart som möjligt ta kontakt med ett ombud som närmare kan bedöma omständigheterna i faller för att ge er en mer korrekt "prognos". Ha dock i åtanke att ingen i förväg kan veta exakt hur domstolen dömer utan varje prövning är unik.

Bästa hälsningar,


Sandra IbrahimRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”