FrågaPROCESSRÄTTDomstol09/05/2022

Rätt till tolk i domstol

Hej Om en engelsktalande person hamnar som åtalad i svensk rättegång och som har betydliga svårigheter att förstå svenska i tal och skrift, har inte personen rätt till att få dokument skriva på svenska översatt till engelska och/ellet rätt till en tolk som tolkar hela rättegången? Mvh Katrin

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Språket i domstol är svenska, 10 § språklagen. Det gäller både den muntliga och skriftliga handläggningen. Det finns därför givetvis ett behov för de som inte förstår svenska att få både den muntliga och skriftliga handläggningen översatt. Rätten till tolk och rätten att få handlingar översatta regleras i rättegångsbalken (RB). 

Rätt till tolk:

Om man är misstänkt i ett brottmål och inte behärskar svenska ska en tolk anlitas inför sammanträdet i domstolen, 5 kap 6 § RB. Domstolen är alltså skyldig att se till att den misstänkta får en tolk.

Rätt till att få handlingar översatta:

Domstolen ska översätta en handling, dvs ett dokument, om det är av väsentlig betydelse för den misstänka att få handlingen översatt för att han ska kunna tillvarata sin rätt, 33 kap. 9 § RB. Alla handlingar översätts därmed inte av domstolen utan det måste finnas ett behov för den misstänkta att få handlingen översatt. I denna behovsprövning väger domstolen in vilka andra möjligheter den misstänkta har att kunna få handlingen översatt. En misstänkt kan till exempel få hjälp av släktingar eller en invandrarbyrå, se förarbetena till RB prop. 1986/87:89 s. 170. Översättningen får göra muntligen om det inte är olämpligt med tanke på det som handlingen eller målet gäller eller någon annan omständighet.

Hoppas du fått svar på din fråga. Om du har några fler funderingar får du gärna kontakta Lawline på nytt!

Vänligen,

Elin HolzhausenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”