Rätt till mer arv trots testamente?

2019-02-19 i Särkullbarn
FRÅGA
Min far har nyligen lämnat oss och jag och min bror är särkullbarn. Min far och hans fru har skrivit ett testamente som säger att hälften av vårt arv ska gå vidare med hans fru tills hon lämnar livet. Går det att bestrida ett sådant testamente? Hennes ekonomiska situation gör inte att hon har behov av ekonomiskt stöd och vi litar inte på något efterarv. Finns det någon situation som det finna anledning att bestrida testamentet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Regler kring arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver?

De som i första hand ska ärva är de i första arvsklassen (bröstarvingarna) dvs släktingar i rakt nedstigande led (barn, eller om barnen inte längre finns i livet så blir det barnbarnen osv). (2 kap. 1§ ÄB)

När den som gått bort var gift, får den efterlevande maken dock behålla hela kvarlåtenskapen (all egendom som denne lämnade efter sig) "med fri förfoganderätt" vilket innebär att man fritt får förfoga över pengarna. När den andre sedan går bort har arvingarna till den som gick bort först rätt till efterarv för kvarlåtenskapen efter sin förälder. (3 kap. 1§ ÄB)

Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt. Den som lever längst har bara rätt att med fri förfoganderätt behålla de pengarna som eventuella gemensamma barn skulle ha ärvt. Däremot har den efterlevande maken alltid rätt att behålla egendom till så stort värde att det tillsammans med dennes egen egendom motsvarar fyra prisbasbelopp. (3 kap. 1§ ÄB)

Detta kan ändras genom testamente

Det som sagts ovan gäller bara om inget annat står i ett testamente. Det arv en arvinge har rätt till enligt ovan om det inte funnits något testamente kallas för arvslott. Hälften av en bröstarvinges arvslott utgör dennes laglott (7 kap. 1§ ÄB). För att få ut sin laglott äger en bröstarvinge rätt att påkalla jämkning i testamente. (7 kap. 3§ ÄB)

Vad gäller i detta fallet?

Om det inte hade funnits något testamente hade den legala arvsordningen gällt och du, din bror och eventuella andra barn till er far fått dela lika på hela kvarlåtenskapen efter honom. Så länge hans frus egna egendom tillsammans med vad hon eventuellt får behålla med fri förfoganderätt i och med gemensamma barns arv uppnår fyra prisbasbelopp, har du och din bror rätt att få ut ert arv med en gång.

Den legala arvsordningen gäller dock bara då testamente ej finns. Frågan är om du och din bror har någon rätt att klandra testamentet. En bröstarvinge har alltid rätt att kräva sin laglott, det vill säga hälften av arvslotten. Eftersom testamentet innebär att hälften av ert arv ska gå vidare till er fars fru, utgår jag ifrån att ni får den andra halvan nu. Detta innebär att ni kommer få er laglott direkt. Detta är allt ni har rätt till och ni har därmed ingen rätt att påkalla jämkning av testamentet. Dessutom ska ni få rätt till efterarv för den andra halvan, vilket är mer förmånligt för er än att ni bara får ut er laglott.

Sammanfattningsvis

Du och din bror har endast rätt att kräva er laglott, vilket ni ju redan får. Att ni senare ska få andra halvan av er arvslott i form av efterarv, är mer förmånligt än lagens minimiskydd.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (949)
2019-08-21 Ärver jag min styvmor?
2019-08-20 Har min dotter från ett tidigare äktenskap rätt att ärva mig direkt trots att jag är omgift?
2019-08-08 Förälder har gift om sig, ärver den nya maken och dennes barn sedan tidigare äktenskap?
2019-08-07 Hur ska kvarlåtenskapen fördelas mellan den avlidnes arvingar?

Alla besvarade frågor (72173)