Rätt till laglott som särkullbarn

Gift par,båda har 2 särkullsbarn,inga gemensamma barn.Vad händer om ena partnern går bort?Vi bor en högt värderad lägenhet och om ena partnern går bort så är det svårt att bo kvar om särkullsbarnen kan ärva.Kan man göra nåt för att partnern inte behöver sälja bostad för att lösa ut barnen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.

Särkullbarn har alltid vid sin förälders bortgång rätt att i vart fall få ut sin laglott. Om inget testamente föreskriver annat har de dessutom rätt att få ut sin arvslott direkt. Arvslotterna består av hela förälderns kvarlåtenskap. Laglotten är hälften av arvslotten, se 7 kap.1 § ÄB. Efterlevande make ärver inte såvida det finns särkullbarn och inga gemensamma barn, se 3 kap. 1 § ÄB.

Det ni kan göra i detta fall är att skriva ett inbördes testamente där ni föreskriver att den efterlevande maken ska ärva hela den först avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Vid båda makarnas död ska sedan kvarlåtenskapen efter båda fördelas mellan särkullbarnen på respektive sida. Vid sådant testamente måste särkullbarnen klandra testamentet för att kunna få ut endast sin laglott, se 7 kap. 3 § ÄB. Testamentet minskar således den summa som måste ges till särkullbarnen om de kräver ut sin laglott, och chansen finns att de försitter tiden begäran om jämkning av testamentet senast måste ges in, dvs. sex månader, 7 kap. 3 § 3 st ÄB.

Vidare kan ni det inbördes testamentet skriva att ni önskar att särkullbarnen väntar med att få sitt arv tills dess båda makarna har gått bort. Det finns dock ingen juridisk skyldighet för särkullbarnen att följa en sådan önskan.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning