Rätt till laglott som särkullbarn

2016-09-26 i Särkullbarn
FRÅGA
Gift par,båda har 2 särkullsbarn,inga gemensamma barn.Vad händer om ena partnern går bort?Vi bor en högt värderad lägenhet och om ena partnern går bort så är det svårt att bo kvar om särkullsbarnen kan ärva.Kan man göra nåt för att partnern inte behöver sälja bostad för att lösa ut barnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.

Särkullbarn har alltid vid sin förälders bortgång rätt att i vart fall få ut sin laglott. Om inget testamente föreskriver annat har de dessutom rätt att få ut sin arvslott direkt. Arvslotterna består av hela förälderns kvarlåtenskap. Laglotten är hälften av arvslotten, se 7 kap.1 § ÄB. Efterlevande make ärver inte såvida det finns särkullbarn och inga gemensamma barn, se 3 kap. 1 § ÄB.

Det ni kan göra i detta fall är att skriva ett inbördes testamente där ni föreskriver att den efterlevande maken ska ärva hela den först avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Vid båda makarnas död ska sedan kvarlåtenskapen efter båda fördelas mellan särkullbarnen på respektive sida. Vid sådant testamente måste särkullbarnen klandra testamentet för att kunna få ut endast sin laglott, se 7 kap. 3 § ÄB. Testamentet minskar således den summa som måste ges till särkullbarnen om de kräver ut sin laglott, och chansen finns att de försitter tiden begäran om jämkning av testamentet senast måste ges in, dvs. sex månader, 7 kap. 3 § 3 st ÄB.

Vidare kan ni det inbördes testamentet skriva att ni önskar att särkullbarnen väntar med att få sitt arv tills dess båda makarna har gått bort. Det finns dock ingen juridisk skyldighet för särkullbarnen att följa en sådan önskan.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1115)
2020-11-30 Arv mellan syskon och halvsyskon
2020-11-29 Särkullbarns rättigheter utomlands
2020-11-23 Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn
2020-11-23 Kan jag kräva att få mitt arv om ett år om jag avstår från det nu, till förmån för min fars änka?

Alla besvarade frågor (86863)