Rätt till laglott och fördelning av kvarlåtenskap

2018-10-20 i Testamente
FRÅGA
Hej. En far har 2 vuxna bröstarvingar inga andra barn. Skild sedan flera år. Han äger en villa som han testamenterat till ena barnet. Det enda som står i testamentet är just det att huset xx ska ärvas av barnet xx. Inga andra förbehåll. Övriga tillgångar/ kvarlåtenskap kommer väl då delas lika mellan bröstarvingarna? Alltså deras arvslotter 50 procent var? Det finns inga skulder. Det barn som inte får del av huset anser att hen har rätt till sin laglott , 25 procent, på värdet av huset. Och vill begära jämkning av testamentet på huset. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att göra mitt svar så enkelt som möjligt har jag delat upp din fråga i olika delfrågor. Längst ner i svaret hittar du en kort sammanfattning.

Kan barnet som inte får del av huset begära jämkning av testamentet?

Som utgångspunkt ska alla bröstarvingar ärva lika mycket. Eftersom det finns två bröstarvingar ska de alltså få ärva 50 % var av den totala kvarlåtenskapen. Det enda sättet att sätta denna ordning ur spel på är genom att upprätta ett testamente. Genom ett testamente kan man fördela egendom hur man vill, så länge något av barnens laglotter inte påverkas. I detta fall blir vardera barns laglott 25 % av den totala kvarlåtenskapen, eftersom laglotten alltid motsvarar hälften av arvslotten.

Både arvslotter och laglotter motsvarar en kvotdel av den totala kvarlåtenskapen. Det är alltså inte så att arvslotten och laglotten motsvarar kvotdelar av viss egendom, som i detta fall huset. Så länge barnet som inte ska få huset får så pass mycket annan egendom (pengar eller vad som helst som ingår i kvarlåtenskapen) att arvet uppgår till minst 25 % av den totala kvarlåtenskapen är alltså allt i sin ordning. I sådana fall kommer det inte att gå att jämka testamentet.

Bestämmelserna som reglerar jämkning av testamente finns i ärvdabalken 7 kap. 1 och 3 §.

Hur blir fördelningen av den övriga kvarlåtenskapen (tillgångarna utöver huset)?

När det gäller fördelningen av den övriga kvarlåtenskapen (dvs. allt förutom huset) beror svaret på din fråga till stor del på hur fadern vill/ville att fördelningen ska ske. Om fadern vill/ville att barn A ska få fastigheten och därutöver 50 % av den övriga kvarlåtenskapen, ska fördelningen göras på det sättet (alltså som du skrivit i din fråga) så länge barn B får minst 25 % av den totala kvarlåtenskapen.

Om det däremot är så att du/ni inte vet hur fadern ville att fördelningen ska ske måste man tolka testamentet. Om fadern ännu lever blir det ju lättare, då är det bara att fråga honom. Men om det inte längre går att fråga fadern om hur han ville att resten av kvarlåtenskapen ska fördelas kan olika lösningar bli aktuella.

Om husets värde ryms inom barn A:s arvslott, alltså 50 % av den totala kvarlåtenskapen, vore det naturligt att de båda barnen får lika mycket. Om huset är värt t.ex. 30 % av den totala kvarlåtenskapen ska alltså barn A få ytterligare 20 % och barn B få resterande 50 %.

Om husets värde inte ryms inom barn A:s arvslott, t.ex. om husets värde motsvarar 70 % av den totala kvarlåtenskapen, bör barn B få de resterande 30 % av kvarlåtenskapen.

Sammanfattning och förslag på vad ni kan göra nu

Så länge barnet som inte ska få fastigheten får minst 25 % av den totala kvarlåtenskapen kan det barnet inte begära jämkning av testamentet. Det barnet får ju i så fall sin laglott täckt och då finns det ju inte någon grund för jämkning.

Hur fördelningen av den övriga kvarlåtenskapen (allt utöver huset) ska ske beror alltså på faderns vilja. Om han fortfarande är vid liv skulle jag rekommendera att ni frågar honom om hur han har tänkt sig att fördelningen av den övriga kvarlåtenskapen ska ske. Det vore i så fall bra om han gjorde ett tillägg i testamentet angående detta, så att framtida oklarheter kan undvikas.

Om fadern inte längre kan tillfrågas får man istället försöka tolka testamentet (även om det nu inte verkar finnas så mycket att tolka). Olika alternativ för fördelningen kan alltså bli möjliga, beroende på hur pass mycket huset är värt. Som utgångspunkt gäller att de båda barnen har rätt till lika stora andelar. Om husets värde är högre än 50 % av den totala kvarlåtenskapen, bör dock barn B få det som blir kvar efter att barn A fått huset, förutsatt att barn B får minst 25 % av den totala kvarlåtenskapen.

Om du eller barnen har fler frågor är ni varmt välkomna att vända er till Lawlines juristbyrå för mer rådgivning. Det går också bra att ställa en ny fråga på vår hemsida.

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Joakim Raivio
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2081)
2019-03-20 Undertecknande av testamente
2019-03-20 Kan jag förvara mitt testamente hemma?
2019-03-19 Kan man skriva testamente till förmån för syskonbarn genom att hoppa över syskon?
2019-03-19 Gäller testamente när man gift sig?

Alla besvarade frågor (66900)