Rätt till lägenhet och barn vid skilsmässa

2019-12-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej jag och min fru ska skiljas. Vi skickade in papprena till domstolen i oktober och betalde avgiften även i oktober. Vi bor ihop och båda står på kontraktet, Men det va tackvare hennes köpoäng vi fick lägenheten. Vi har ett barn på snart 2år och hon är gravid och ska födda i mitten på mars. Nu säger hon att jag ska flytta ut 1 Februari även fast jag inte har någon lägenhet fixad. Kan hon göra det? Måste jag betala underhåll även fast hon kastar ut mig? Har hon rätt att göra det fast jag står på kontraktet? Kan hon neka mig att träffa mitt barn sen när det är fött i mars?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag anser att din fråga rör tre frågor och kommer således dela upp mitt svar efter detta.

Fråga om din fru kan ta över lägenheten?

Vid skilsmässa är det den av makarna som har störst behov av att få bo kvar i den gemensamma bostaden som ska få göra det, vilket framgår av 11 kap. 8 § äktenskapsbalken (ÄktB). Att hyresrätter också räknas som gemensambostad framgår av 7 kap. 4 § ÄktB. Detta kräver dock att bostaden ska ha varit just gemensam, vilket den utifrån informationen i din fråga kan vara en bedömningsfråga med tanke på din frus köpoäng. Dock om avsikten var att ni skulle flytta in i lägenheten gemensamt kan den anses som er bådas och att den som mest behöver den ska få den. Men om avsikten var att lägenheten skulle vara just din frus, är det med stor sannolikhet hon som har rätt till den.

Men om avsikten var att ni båda skulle flytta in och bo i lägenheten gemensamt är det således en bedömningsfråga om vem av er, som anses mest behöva bo kvar i lägenheten. Vid bedömningen för detta är faktorer som barn avgörande. Att din fru är gravid är således avgörande och om ni hade tänkt att ha gemensam eller ensam vårdnad av barnet. Även faktorer som makarnas ålder, hälsa och avstånd till arbete är avgörande. Om det är så att någon av er inte har arbete, kan det anses att den som inte har arbete borde ha bättre rätt till lägenheten, eftersom denne kommer få svårare att hitta en ny bostad.

Dock kan ingen slutsats om vem som ska få bostaden utifrån din fråga, då mer information om just era omständigheter krävs. Dock kan faktorerna om att din fru är gravid och att ni väntar barn bli avgörande för ert fall, utifrån informationen som finns i din fråga. Men detta är som sagt en bedömningsfråga och om det är så att ni inte kan komma överens om vem av er som behöver lägenheten mest, kan ni i värsta fall behöva tvista om detta i domstol eller låta det avgöras av en bodelningsförrättare.

Om ni önskar mer juridisk hjälp rekommenderar jag er att kontakta någon av våra skickliga jurister här på Lawline.

Måste jag betala underhåll för mitt barn?

Barnets föräldrar ska var och en efter sin förmåga svara för barnets underhåll till dess att barnet fyller 18 år. Underhållet som ska betalas bestäms utifrån barnets behov och din ekonomiska förmåga. Barnet ska ha samma ekonomiska levnadsstandard som sina föräldrar. En förälderns underhållsskyldighet består trots att föräldern inte har vårdanden om barnet eller om barnet bor varaktigt hos någon av föräldrarna, enligt 7 kap. 2 § FB. Din skyldighet att betala underhåll står fast till dess att barnet fyller 18 år, eller till dess att barnet fyllt 21 år och går i skolan, enligt 7 kap. 1 § FB.

Underhållsbidraget som du som förälder ska betala fastställs genom dom eller avtal, 7 kap. 2 § FB. Du och din fru kan själva skriva ett avtal om underhållsbidraget, i de fall ni kommer överens. På försäkringskassans hemsida finns hjälp och verktyg för att beräkna vad som är och kan anses som ett rimligt underhållsbidrag, utifrån er samlade ekonomiska förmåga. Här blir omständigheter som era löner och barnets boende avgörande.

Om ni inte kommer överens om vad du ska betala i underhållsbidrag kan det fastställas genom dom. Om så är fallet, ska någon av er föräldrar väcka talan om att ge/få underhållsbidrag till ert barn.

Fråga om du fru kan neka dig att träffa ditt barn?

Angående vårdnad och speciellt umgänge anses det bästa för barnet att få spendera tid med båda sina föräldrar, enligt 6 kap. 2a § FB. Barnet har rätt att få veta vem dennes föräldrar är och få umgås med dessa. Observera att det är barnet som har rätt till umgänge med föräldern och inte föräldern som har rätt till umgänge med barnet. Vidare innebär detta att du som förälder inte har några specifika "rättigheter" till umgänge med ditt barn, det är ditt barn som har rätt till umgänge med dig.

Men om det är så att din fru utgör umgängessabotage, det vill säga, förhindrar ert barn från att träffa dig, kan din fru förlora vårdanden om ert barn, enligt 6 kap. 7 § FB. Detta på grund av att din fru i sådana fall anses utgöra missbruk eller försummelse i omsorgen om ert barn, vilket strider mot barnets bästa eftersom ert barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, enligt 6 kap. 2a § FB. Om det är så att din fru utgör umgängessabotage är det upp till rätten att besluta om ändring av vårdanden.

Sammanfattande svar

Gällande lägenheten är det den av er som mest behöver lägenheten som kommer att få den. Faktorer som barn, ålder och arbete är relevanta för denna bedömning.

Gällande ert barn är du som förälder skyldig att betala underhåll för barnet, oavsett om du har vårdanden och är vårdnadshavare eller inte. Underhållsskyldigheten gäller till dess att barnet har fyllt 18 eller 21 år och fortfarande går i skolan.

Och slutligen kan inte din fru neka dig att träffa ditt barn, eftersom det är att anse som umgängessabotage. Dock måste ni observera att det är barnet som har rätt till umgänge med dig och inte du som har rätt till umgänge med barnet.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (932)
2020-08-06 När inleds en skilsmässa?
2020-07-30 Enskild egendom vid skilsmässa
2020-07-29 Egendom som förvärvats efter talan om äktenskapsskillnad väckts
2020-07-26 Ansöka om skilsmässa i Sverige

Alla besvarade frågor (82647)