Rätt till hundar vid äktenskapsskillnad

2016-03-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
hej är gift och ska genomgå skilsmässa, har tre hundar, 2 sen innan samborelationen och giftemål och en skaffade vi under sambotiden men innan vi var gifta, jag står som ägare på alla hundar. Jag vlll ha hundarna. kan jag förlora mina hundar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om regler vid skilsmässa

Vad som gäller för egendom i ett äktenskap och efter en skilsmässa regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) som du hittar här. Vid en skilsmässa ska en bodelning göras enligt ÄktB 9:1 och i bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. Giftorättsgodset är all egendom som tillhör båda eller någon av makarna och som inte är enskild egendom enligt ett äktenskapsförord, se ÄktB 7:1 och 7:2. Bodelningen görs genom att varje make först tillgodoräknar sig en del av sitt giftorättsgods som täcker personliga skulder. Därefter läggs värdet av makarnas giftorättsgods ihop och deras andel beräknas genom att dela summan på hälften, se ÄktB 11:3. När makarnas andelar i giftorättsgodset har beräknas ska en lottläggning göras. Detta innebär att egendom delas upp mellan makarna, så att de får egendom med ett värde som motsvarar deras egen andel i giftorättsgodset, se ÄktB 11:7. Så långt det är möjligt har en make rätt att ta den egendom som den själv äger.

Angående hundarna

Dina hundar räknas i detta fall som egendom i form av lösöre eller saker, på samma sätt som andra ägodelar. Därmed är de redovisade reglerna tillämpliga. Om du och din make har undertecknat ett äktenskapsförord som innebär att hundarna är enskild egendom, så hålls de helt utanför bodelningen. Om ett äktenskapsförord inte finns är hundarna att anse som giftorättsgods. Det innebär att deras ekonomiska värde ska ingå i bodelningen och kommer påverka din och din makes andelar i det sammanlagda giftorättsgodset. När bodelningen har gjorts ska ni göra en lottläggning baserad på denna andel. Eftersom du har köpt och står som ägare till hundarna har du enligt huvudregeln rätt att räkna hundarna till din lott.

Sammanfattningsvis har alltså du som ägare av hundarna som huvudregel rätt att behålla dem, även om deras ekonomiska värde eventuellt ska ingå i bodelningen.

Hoppas att du har fått svar på fin fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll