Rätt till hävning och skadestånd enligt köplagen

2019-06-27 i Köplagen
FRÅGA
Hejsan!Min bror har köpt en bil av en relativt närstående där dem muntligt innan och vid affären kommit överens om ett pris på 47 tusen kronor som ska betalas av månadsvis, detta har skett muntligt. Samt att dra av pengar på det priset för lagning som krävs för att få bilen igenom en besiktning helt godkänd.Min bror har nu två månader senare betalat av 30 tusen kronor och även lagat bilen för närmre 15 tusen kronor, därefter föreslagit för säljande part att dra av hälften av kostnaderna för reparationerna men säljande part vill inte gå med på detta och påstår att det aldrig sagts något om avdrag på priset.Min bror sitter alltså nu med bilen skriven i hans namn samt pengarna.Han har även gett säljande part ett "ultimatum" där det antingen ska dras av eller så får han ta tillbaka bilen och ersätta min bror för alla kostnader han ligger ute med.Vilka rättigheter har han? Hur ska man gå tillväga?.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Jag utgår från att köpet gäller mellan två privatpersoner. Köpeavtal mellan privatpersoner omfattas av avtalsfrihet och för de situationer som avtalet inte reglerar kan köplagen (Köpl) vara behjälplig. Således utgår mitt svar från det avtal din bror har ingått med säljaren.

Enligt den muntliga överenskommelsen de har sinsemellan så förstår jag det som att din bror kände till att bilen inte skulle gå igenom besiktningen och att priset skulle reduceras med motsvarande reparationskostnaden för att den skulle bli godkänd. Avtal som ingås muntligen är bindande (jfr 3 § andra stycket avtalslagen; 1 § första stycket avtalslagen) men är behäftade med bevissvårigheter då det inte finns någon dokumentation.

På grund av att avtalets muntliga karaktär kommer det vara svårt att bevisa villkoret i avtalet och således att det föreligger en överträdelse av villkoret (att vägra betala reparationskostnaderna). Således blir det svårt att göra detta gällande rättsligt.

Får din bror kräva att bilen och det inbetalda beloppet går tillbaka (hävning) enligt köplagen?

För att få häva köpeavtalet samt kräva ersättning för sina förluster enligt köplagen krävs att varan är behäftad med fel (30 § köpl). Det kan exempelvis vara att den avviker från avtalat skick (17 § första stycket köpl). Som sagt förstår jag det som att din bror kände till att det var fel på bilen och således avviker inte varan från avtalet eller vad han med fog kunnat förvänta sig (jfr 17 § tredje stycket köpl). Slutsatsen i detta avseendet blir att din bror inte kan häva avtalet på grund av fel då han gått med på att köpa bilen i sitt befintliga skick (jfr 39 § första stycket köpl). Således kan inte heller någon ersättning utgå enligt 40 § köplagen.

Slutsatsen på din fråga blir att på grund av att din bror köpt bilen med vetskap av att det kunde förekomma vissa brister kan han därför inte söka rätt genom köplagen. Min bedömning är att situationen får lösas genom att parterna försöker förlika eller att din bror kan presentera bevisning som styrker det avtalsvillkoret som föreskriver hans rätt till ersättning. Om du vill gå vidare med ditt ärende får du gärna kontakta oss på info@lawline.se.

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1144)
2020-05-25 Kan köpare åberopa väsentligt sämre skick?
2020-05-25 Köplagens felregler
2020-05-24 Fel på en valp
2020-05-21 Kan en näringsidkare vara konsument?

Alla besvarade frågor (80290)