Rätt till bostad vid skilsmässa

2018-01-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
När skilsmässan är klar så undrar jag vad måste man göra för att få bostaden när båda makarna vill ha den?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vem som får vad i en skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Vem av makarna som får den gemensamma bostaden kan bero på en rad olika omständigheter. Huvudregeln vid lottläggningen, det vill säga då makarnas giftorättsgods delas upp, är att makarna har rätt att på sin lott i första hand få sin egen egendom eller den del av denna som de önskar. Det framgår av 11 kap. 7 § ÄktB, (HÄR). I första hand skulle det alltså vara ägaren av bostaden som får den på sin lott.

Det finns som sagt en rad omständigheter som kan påverka denna bedömning. Resultatet av lottläggningen kan till exempel förändras med hänsyn till vilken make som bäst behöver bostaden. I 11 kap. 8 § ÄktB (HÄR) stadgas att den som bäst behöver bostaden har rätt att få denna i avräkning på sin lott, eller om värdet är ringa, utan avräkning. Här ska en slags behovsprövningsregel tillämpas. Den make som inte är ägare till bostaden kan alltså ha rätt att överta den. Detta om det är denna make som har det största behovet av bostaden. Rätt att överta den andres bostad föreligger även om bostaden skulle vara den andre makens enskilda egendom. Övertagandet ska dock anses vara skäligt. Den make som ska ha den faktiska vårdnaden om barnen brukar ha förtur att överta familjens bostad. Den av makarna som ska bo med barnen anses med andra ord ha det största behovet av bostaden. Ska barnen bo med båda makarna eller har makarna inga barn är det huvudregeln i 11 kap. 7 § ÄktB som gäller. Andra faktorer som kan vara av betydelse vid bedömningen om vem som har störst behov av bostaden är ålder, hälsa, vem som har lättast att på nytt sätt skaffa sig en bosad eller om bostaden är den ene makens släktgård eller föräldrahem.

Om ägaren av bostaden får denna på sin lott och om värdet av bostaden överstiger lotten måste denna make enligt allmänna principer avstå giftorättsgods till den andre maken eller betala motsvarande belopp i pengar. Detta framgår av 11 kap. 9 § ÄktB (HÄR). Om den andre maken (alltså inte ägaren) får bostaden på sin lott är det istället denne make som måste överlåta giftorättsgods till den andre för bostadens värde eller tillskjuta motsvarande belopp i pengar.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1123)
2022-01-25 Vilka formkrav gäller för bodelningsavtal?
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?

Alla besvarade frågor (98676)