Rätt till arv som särkullbarn

2015-10-22 i Särkullbarn
FRÅGA
Har jag som särkullbarn ingen rättighet till arvet efter min pappa?! Han var gift, inga andra gemensamma barn och inget äktenskapsförord! Makan har begärt att få behålla giftorättsgods eftersom den stora delen av behållningen är skrivet på henne. Vad har jag för rättighet att få ärva min far?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken så framgår det att om den avlidne var gift så ska dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken. Dock nämns även ett undantag i denna paragraf och det är just det fall då den avlidne har eventuella särkullbarn, alltså barn som enbart är den avlidnes. Som särkullbarn har du alltså rätt att få ut ditt arv direkt, trots att din pappa var gift. Du kan dock som särkullbarn välja att avstå ditt arv till förmån för den efterlevande maken/makan enligt 3 kapitlet 9 § ärvdabalken. I detta fall har du då istället rätt att ta del av arvet när den efterlevande makan avlidit. Den efterlevande makan har dock rätt att få ut arv av ett värde som motsvarar fyra prisbasbelopp (44 500 x 4 = 178 000 år 2015) om det är möjligt. Detta är den så kallade basbeloppsregeln och skyddar alltså den efterlevande maken/makan mot eventuella särkullbarn. I detta belopp så inkluderas dock den efterlevande maken/makans egendom som denne erhållit genom bodelningen samt det som utgör den efterlevandes enskilda egendom.

Slutsatsen blir i alla fall att du som särkullbarn har rätt till direkt arv efter din pappa, om du inte väljer att avstå arvet till förmån för den efterlevande makan enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken. Du har då istället rätt till efterarv efter din pappa när den efterlevande makan avlidit.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll